نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی

چکیده

چکیده
دریاچه سد گلستان واقع در 12 کیلومتری شرق شهرستان گنبد واقع شده و در سال 1379 افتتاح گردیده است. حجم مخزن سد گلستان 86 میلیون مترمکعب در سال 1379و 52 میلیون مترمکعب در سال 1394 محاسبه شده و مساحت آن 1500 هکتار تعیین شده است. تعیین نقاط مناسب پرورش ماهیان سردآبی و همچنین مناطق مناسب پرورش در سد گلستان مشخص و رتبه‌بندی شدند. سپس تعداد بهینه Cage culture در یک مزرعه بر اساس ماکزیمم کردن مساحت مناطق مناسب پرورش و در نظر گرفتن فاصله اطمینان حدود 80 متر محاسبه شد. نتایج با در نظر گرفتن حداکثر مساحت و حداقل فاصل اطمینان بین قفس‌ها بیانگر تعداد 80، 80 و 100 Cage culture در هر منطقه به‌ترتیب برای پرورش سردآبی می​باشد. با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت​بندی عناصر تصمیم​گیری فاصله اطمینان 80 متر و تعداد بهینه Cage culture، نحوه چیدمان مزارع پرورش ماهیان سردآبی در سد گلستان تعیین شد. براساس چیدمان تعیین شده، با توجه به مساحت حداکثر دریاچه که حدود 1383 هکتار می‌باشد. لازم به ذکر است با درنظر گرفتن حداقل حداقل مساحت دریاچه و حد اکثر فاصل اطمینان بین قفس‌ها سالانه می‌توان حدودا تولیدی معادل 108تن ماهی قزل‌آلا می‌توان برداشت کرد و اگر عمق آب محل استقرار قفس‌ها کمتر از 4 متر باشد حدود 60 تن ماهی قزل‌آلا می‌توان تولید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility of development of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cage culture in Golestan Dam

نویسنده [English]

  • taher Poursoofi

چکیده [English]

Abstract
Natural and semi-natural water resources with proper planning can be used for the production of aquatic, especially fish, and it is necessary to first assess the ecological factors and production potential. Then, the optimum cage culture number in a field was calculated based on maximizing the area of ​​the appropriate farming and taking into account the confidence interval of about 80 meters. The results indicate 80, 80 and 100 cage culture in each region for cold water cultivation, respectively. Considering the 80 meter confidence distances and the optimal number of cage culture, the method of arrangement of cold-water fish farms in Golestan Dam was determined. According to the established design, the area suitable for the cultivation of cold water is 10 hectares (20 farms with 80 cage culture), 10 hectares (20 farms with 80 cage culture) and 12 hectares (25 farms with 100 cage culture), respectively. It should be noted that the minimum depth required for the establishment of cages for fish farming should be 3.3 meters in order to be able to farming. In general, if the depth of the water at the cage's position at the time of the introduction of the baby is at least 5 to 6 meters, the area of ​​32 hectares and the establishment of the cage, approximately 108 tons of fish can be harvested. If the water depth of the cage is less than 4 meters, about 60 tons of salmon can be caught.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golestan Dam
  • Cage culture
  • Suitable farming areas