نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق به‌منظور تعیین وضعیت تولیدمثلی ماهی شیربت در رودخانه شاپور استان بوشهر از دی‌ماه 1387 تا دی‌ماه 1388 انجام گرفت. 891 قطعه ماهی توسط تورهای گوشگیر با چشمه‌های مختلف صید گردید که مسن‌ترین ماهی صید شده 7 سال سن داشت. ماهیان از سن 2 سالگی به سن بلوغ می‌رسند. حداکثر طول ماهی صید شده 691 میلی‌متر با هم‌آوری 65000 عدد تخمک بود. تلاش تولیدمثلی ماهیان مورد محاسبه قرار گرفت که با افزایش سن، افزایش می‌یافت، به‌طوری‌که از سن 2 سالگی با 8/68 تا 5 سالگی 1/82 افزایش می‌یافت ولی از 5 سالگی به بالا کاهش می‌یافت، به‌طوری‌که در 6 سالگی به 2/80 رسید. شاخص رسیدگی جنسی (GSI) ماهیان در جنس نر و ماده محاسبه شد که ماهیان ماده در دو مرحله به یک پیک تخم‌ریزی می‌رسند، به‌طوری‌که پیک اول در اواسط فروردین و پیک دوم اواسط خرداد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reproductive characteristics of the large scaled barb in the Shapoor River in Boushehr province

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out to determine reproductive conditions of large-scaled barb in the Shapoor River in Boushehr from January 2009 to January 2010. 891 pieces of fishes were caught by gill nets with different mesh sizes. The results showed that 7+ was the oldest age group. Fishes became mature at 2 years old. The maximum length of the caught fish was 691 mm, having absolute fecundity of 65000. The reproductive effort was calculated. It increased with age so that it increased from 2 years with 68.8 to 5 years with 82.1 and then decreased so that it became 80.2 in 6 years old. Gonadosomatic index (GSI) was calculated for both sexes. Female fishes gained spawning peak at two stages so that first peak was in April and second peak in June.* Corresponding Author; Email: tirdad_m@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Boushehr
  • Spawning
  • Shapoor
  • Barbus grypus