نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور شناسایی ماهیان قنوات و رودهای دائمی شهرستان قائنات، طی سال‌های 1385 و 1386 در چهار منطقه مرکزی، نیمبلوک، زیرکوه و زهان، نمونه‌برداری از 67 قنات و 6 رود با استفاده از تور پره با چشمه‌های 2 میلی‌متر انجام شد. نمونه‌های صید شده در فرمالین 10 درصد تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی تا حد گونه مورد شناسایی قرار گرفتند. از 73 منبع آبی مورد بررسی، تنها در 22 قنات و 4 رود ماهی وجود داشت. گونه‌های شناسایی شده در این منابع آبی شامل گونه گامبوزیا(Gambusia holbrooki) از خانواده کپورماهیان دندان‌دار و گونه سیاه‌ماهی (Capoeta fusca) از خانواده کپورماهیان می‌باشند. سیاه ماهی گونه‌ای است که تنها از شرق ایران گزارش گردیده و به‌همین دلیل از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بومی کشور ایران، بسیار با ارزش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Distribution of Fish Fauna in Qanats and Standing Rivers of Qae`nat (South Khorasan Province, I.R. IRAN)

چکیده [English]

Abstract
In order to identify the fishes of qanats and standing rivers of Qae`nat County, a series of sampling was carried out in four subarea of this county (including: Nimbolook, Zirkooh, Zehan, and Central sub regions) during 2007-2008, which covered 67 qanats and 6 rivers. The samples were collected by net (mesh = 2mm) and after fixation in 10% formalin, they were transferred to laboratory for further species identification. From 73 surveyed water resources, we observed fishes only in 22 qanat and 4 rivers. Identified species were: Capoeta fusca from Cyprinidae family and Gambusia holbrooki from Poeciliidae family. Capoeta fusca is a subendemic species and is geographically  found only in eastern parts of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Standing Rivers
  • Capoeta fusca
  • Qae`nat
  • qanat
  • Gambusia holbrooki