نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات آرتمیای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

چکیده

خانواده کپور ماهیان، بزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین رودخانه‌‌های ایران محسوب می‌شود که از رودخانه‌های خاور میانه منشاء می‌گیرد. Garra rufa یکی از حدود 100 گونه از جنس Garra و یکی از کوچکترین اعضای خانواده کپور ماهیان است. این مطالعه با هدف بررسی وقوع و شناسایی ماهی G. rufa در رودخانه زاب، شمال غرب ایران در طول سال 1389 در فصول مختلف سال با صید و نمونه‌برداری از نقاط مختلف رودخانه زاب با استفاده از دستگاه شوک‌دهنده الکتریکی و انجام زیست‌سنجی اجرا گردید. از 50 نمونه بررسی شده، ماهیان از لحاظ طولی دارای حداکثر طول 162 و حداقل 37 میلی‌متر با میانگین طول کل 9/11±9/114 میلی‌متر، از لحاظ وزنی نیز دارای حداکثر وزن 1/58 گرم وحداقل 6/0 گرم با میانگین وزن 8/27±74/25 گرم بودند. این ماهی دارای اهمیت بهداشتی بوده و حفظ ذخایر آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The report of Garra rufa on Zab River of west Azarbaijan and its importance in human health

نویسندگان [English]

  • a a
  • a a
  • a a
  • a a

a

چکیده [English]

The family Cyprinidae is the largest family of freshwater fishes of Iranian rivers originated from Meddle East Rivers. Garra rufa is one of nearly 100 species of Garra genus and is one of the smallest members of Cyprinidae. This study was carried out to determine the occurrence and identification of G. rufa in Zab river, West Azarbaijan of Iran during different seasons of the year 2010, capturing and sampling from different parts of Zab river using electro shocker and performing biometry. From 50 studied samples, the maximum, minimum and mean (±SD) total length were 162, 37 and 114.9±11.9 mm and the maximum, minimum and mean (±SD) weight were 58.1, 0.6 and 25.74±27.8g, respectively. The fish has health care value and it is important to maintain its stock reserves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azarbaijan province
  • West Iran
  • Zab river
  • Freshwater fish
  • Garra rufa