بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
151. بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 41-50

چکیده
  چکیده در این آزمایش با توجه به وجود استعدادهای فراوان آبزی‌پروری با استفاده از منابع آب لب‌شور زیرزمینی خصوصاً در نواحی مرکزی ایران و رشد سریع‌تر گنادهای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب‌شور ...  بیشتر
پرورش توأم ماهی بنی (Barbus sharpeyi, Günther, 1874) با کپورماهیان چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم
152. پرورش توأم ماهی بنی (Barbus sharpeyi, Günther, 1874) با کپورماهیان چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 43-55

چکیده
  چکیده[1] ماهی بنی (Barbus sharpeyi) با کپورماهیان چینی (فیتوفاگ، آمور، کپور سرگنده) و کپور معمولی پرورش یافته و از نظر اقتصادی با روش پرورش مرسوم مقایسه گردید. دوره پرورش به‌مدت 6 ماه و در 6 استخر خاکی به مساحت مفید ...  بیشتر
میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)و گ‍ِل خورک (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صیادی بندرامام خمینی و بندرعباس
153. میزان عنصر جیوه در دو گونه ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)و گ‍ِل خورک (Periophthalmus waltoni) در دو منطقه صیادی بندرامام خمینی و بندرعباس
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 48-54

چکیده
  چکیده این تحقیق در تابستان 1387 به‌منظور بررسی و مقایسه میزان جیوه در بافت عضله ماهی گل‌خورک           (Periophthalmus waltoni) و ماهی کفشک زبان‌گاوی (Cynoglossus arel) صید شده از مناطق صیادی بندرامام‌خمینی ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر   (Liza auratus)
154. بررسی مقایسه ای سطوح برخی از پارامترهای خونی در کفال ماهیان طلایی دریای خزر (Liza auratus)
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 51-60

چکیده
  چکیده             بررسی‌های کمی فاکتورهای خونی در مراحل اولیه رشد و نمو ماهیان بعنوان یک شاخص مهم فیزیولوژیک محسوب گردیده و در تکثیر و پرورش بسیار حائز اهمیت است. مطالعه پارامترهای ...  بیشتر
ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
155. ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضد استرپتوکوکوزیس بر پارامترهای خونی ماهیان قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 53-59

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضداسترپتوکوکوس بر پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، وزن هموگلوبین داخل گویچه (MCH)، حجم متوسط گویچه (MCV)، درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه ...  بیشتر
تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
156. تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

مهدی عادلی؛ افشین قلیچی؛ زید احمدی؛ مهرداد کمالی سنزیقی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 55-60

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی دفعات غذادهی مختلف روی شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه ماهیان کپور معمولی انگشت قد در طی 8 هفته می‌باشد. در این تحقیق تعداد 240 ماهی با دامنه وزن اولیه 26/9-85/8 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار ...  بیشتر
بررسی تنوع خصوصیات ریخت شناسی ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta fario در رودخانه های تجن و بابلرود در استان مازندران
157. بررسی تنوع خصوصیات ریخت شناسی ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta fario در رودخانه های تجن و بابلرود در استان مازندران

صابر وطن دوست؛ غلامحسین وثوقی؛ شعبانعلی نظامی؛ اصغر عبدلی؛ عباس متین فر

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 55-69

چکیده
   این مطالعه­ به­منظور تعیین صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت­های ماهی قزل­آلای خال قرمز، Salmo trutta fario در رودخانه­های تجن و بابل­رود انجام شد. تعداد 41 قطعه ماهی از سرشاخه شیرین­رود و 31 قطعه ماهی ...  بیشتر
بررسی سن، رشد و تولید مثل گونه خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در رودخانه زرین گل (البرز شرقی)
158. بررسی سن، رشد و تولید مثل گونه خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در رودخانه زرین گل (البرز شرقی)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 55-62

چکیده
  سن و رشد و تولید مثل ماهی خیاطه (Alburnoides  bipunctatus) در رودخانه زرین گل از مهر 83 تا شهریور 84 به‌صورت ماهانه بررسی گردید. بزرگترین نمونه صید شده یک ماده با طول کل 110 میلی‌متر با سن +4 بود و بزرگترین نر مشاهده ...  بیشتر
بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
159. بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های دالکی و حله بوشهر
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 57-68

چکیده
   چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر انجام گرفت. در این تحقیق، تعداد 2494 قطعه ماهی شیربت در طول دوره 14 ماه نمونه‌برداری صید گردید. بیشترین ...  بیشتر
بررسی رشد و ساختار سنی صدف (Anodonta cygnea (Linea, 1876 در سه نهر منتهی به رودخانه پسِیخان
160. بررسی رشد و ساختار سنی صدف (Anodonta cygnea (Linea, 1876 در سه نهر منتهی به رودخانه پسِیخان
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 57-67

چکیده
  چکیده    صدف دو کفه‌ایAnodonta  cygnea(Linea, 1876) یکی از مهمترین بی مهرگان کفزی نهرها، استخرها و تالاب‌های حوزه آبریز رودخانه پسیخان می‌باشد. در این مطالعه رشد و ترکیب سنی 89 نمونه صدف از 3 نهر خاکی حوزه ...  بیشتر
بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
161. بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 57-66

چکیده
  چکیده در این تحقیق، 5 جیره غذایی برای بررسی تاثیرات جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا بوسیله  کنجاله کلزا  بر ترکیب لاشه  قزل‌آلای رنگین کمان با کمک نرم‌افزار UFFDA فرموله شد. تمامی ...  بیشتر
بررسی اثر تراکم بر بازماندگی و رشد پست لارو (PL5-PL15) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)
164. بررسی اثر تراکم بر بازماندگی و رشد پست لارو (PL5-PL15) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بر رشد و بازماندگی PL5-PL15 میگوی ببری سبز                (Penaeus semisulcatus) بود. بدین منظور مطالعه بر روی چهار تیمار با تراکم‌های ...  بیشتر
مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
165. مقایسه برخی خصوصیات اسپرم شناختی فیل ماهی (Huso huso Linnaeus,1768) پرورشی و وحشی
دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 61-67

چکیده
  چکیده طی این مطالعه که به‌مدت 3 ماه از اسفند 1376 تا اردیبهشت 1387 در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان صورت پذیرفت، خصوصیات حرکتی (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکریت و تراکم ...  بیشتر
اثر سوماتوتروپین گاوی نوترکیب (التوسیل) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)‌
166. اثر سوماتوتروپین گاوی نوترکیب (التوسیل) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)‌

مسعود حقیقی؛ مصطفی شریف‌روحانی؛ عیسی شریف‌پور؛ ابوالفضل سپهداری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 63-71

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر خوراکی سوماتوتروپین گاوی نوترکیب 1 درصد (التوسیل) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. در این تحقیق، از 1200 لارو ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 05/0±5/0 ...  بیشتر
بهینه‌سازی غلظت‌های مختلف نیترات سدیم بر رشد جلبک (Gracilaria corticata) در چابهار
169. بهینه‌سازی غلظت‌های مختلف نیترات سدیم بر رشد جلبک (Gracilaria corticata) در چابهار
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 67-74

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بهینه‌سازی غلظت‌های مناسب نیترات سدیم بر رشد جلبک Gracilaria corticata انجام شد. به این منظور غلظت‌های مختلف نیترات سدیم و تأثیرات آن بر توده زنده و رشد جلبک Gracilaria corticata در یک دوره 7 هفته، ...  بیشتر
استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
172. استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-90

چکیده
  چکیده یک آزمایش تغذیه‌ای به‌منظور ارزیابی تأثیر تیمول و کارواکرول بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغییرات سلول‌های خونی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. NEXT Enhance 150 به‌عنوان یک فرآورده گیاهی ...  بیشتر
بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi  (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
173. بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده گاوماهی شنی با نام علمی Neogobius fluviatilis pallasi  از خانواده گاوماهیان (Gobiidae) بوده که به‌علت عدم بهره‌برداری و جمعیت زیاد در دریای خزر نقش مهمی در چرخه غذایی آن ایفا می‌کند. تحقیق حاضر روی جمعیت زیر ...  بیشتر
مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
174. مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 51-64

چکیده
  چکیده ماهی سیم (Abramis brama orientalis) یکی از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر می‌باشد. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر کاربرد هورمون HCG در ترکیب با متوکلوپرامید بر روی ماهی سیم موجود نبود، عملیات اجرایی ...  بیشتر
بررسی جریان‌های ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در خزر جنوبی (منطقه امیرآباد)
175. بررسی جریان‌های ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در خزر جنوبی (منطقه امیرآباد)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 56-62

چکیده
  چکیده[1] مطالعه سرعت جریان در سواحل بندر امیرآباد در تحلیل مسائل زیست محیطی و شیلات با اهمیت است. سرعت جریان می‌تواند باعث انتقال سریع آلودگی و پسماندهای صنعتی ورودی به این منطقه و تأثیرگذار در فرآیندهای ...  بیشتر