مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)
51. مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 15-24

چکیده
  چکیده تکوین بافتی معده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام ...  بیشتر
مقایسه تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیوم و روی در عضله و کبد فیل‌ماهی (Huso huso) و ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) پرورشی در استان خوزستان
52. مقایسه تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیوم و روی در عضله و کبد فیل‌ماهی (Huso huso) و ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) پرورشی در استان خوزستان
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 15-26

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه میزان فلزات سنگین کادمیوم، روی و نیکل در عضله و کبد فیل‌ماهی (Huso huso) و ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) پرورشی در فصل بهار در استان خوزستان انجام شد. 60 نمونه فیل‌ماهی و ماهی ازون‌برون ...  بیشتر
بررسی تغذیه گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)
53. بررسی تغذیه گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 16-27

چکیده
  چکیده گاوماهی گرد (Neogobiusmelanostomus) مانند گاوماهیان دیگر دریای خزر به‌دلیل استفاده از طعمه‌های غیرقابل دسترس برای سایر ماهیان، به‌عنوان رقیب غذایی ماهیان کفزی‌خوار، به‌عنوان غذای اصلی ماهیان شکارچی ...  بیشتر
تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
54. تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 57-63

چکیده
  چکیده Clinostomum complanatum انگل مشترک بین انسان و ماهی (Zoonose) است که به صورت موضعی در بافت‌های مختلف بدن طیف وسیعی از ماهیان استخوانی آب شیرین از جمله سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) به‌عنوان میزبان استقرار می‌یابد. ...  بیشتر
اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)
55. اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)

زهره رحمتی‌پرست؛ حبیب وهاب‌زاده؛ محمود محسنی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 11-20

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی به جای پودر ماهی در جیره غذایی هیبرید بستر (Acipenser ruthenus × Huso huso)طراحی و به انجام رسید. در این راستا تعداد 450 قطعه ماهی بستر (35±350)  پس از سازگاری ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
56. بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 15-20

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور بررسی ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، خاکستر و آب) عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) و تغییرات آنها متناسب با جنس و فصل طی دورۀ یک‌ساله از پائیز 1386 تا تابستان ...  بیشتر
پایش ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک به‌عنوان شاخص‌های آلایندگی در خورهای موسی و غنام
57. پایش ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک به‌عنوان شاخص‌های آلایندگی در خورهای موسی و غنام
دوره 12، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 17-29

چکیده
  چکیده درشت بی­مهرگان کفزی بخش بسیار مهمی از فون بستر دریاها را تشکیل می‌دهند که غالباً شامل پر تاران، سخت‌پوستان و نرم‌تنان می‌باشند. برخی از گونه‌ها به‌دلیل سازگاری با شرایط زیست‌محیطی با وجود ...  بیشتر
تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)
60. تأثیر متغیرهای اکوژئومورفولوژیک بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب (رودخانه زیارت- استان گلستان)
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 19-32

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انجماد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون بر درصد تخم‌گشایی و رشد و بقای لاروهای حاصل از سیست‌های آرتمیا ارومیانا است. آزمایش‌های تحت ...  بیشتر
مطالعه فیزیولوژی تولیدمثل در مولدین ماده کفال خاکستری (Mugil cephalus) با استفاده از پروفیل استروئیدهای جنسی و مطالعات بافت شناسی
61. مطالعه فیزیولوژی تولیدمثل در مولدین ماده کفال خاکستری (Mugil cephalus) با استفاده از پروفیل استروئیدهای جنسی و مطالعات بافت شناسی
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 19-30

چکیده
  چکیده طی یک دوره شش ماهه (از مرداد تا دی ماه سال 1380) مراحل رسیدگی تخمدان ماهی کفال خاکستری             (Mugil cephalus) (دوره تکامل تخمدان) در استخرهای پرورشی جنوب شرق دریای خزر (گمیشان) ...  بیشتر
بررسی تغییرات کیفی سیست‌های خشک شده آرتمیا ی دریاچه ارومیه به روش لایه‌ای
62. بررسی تغییرات کیفی سیست‌های خشک شده آرتمیا ی دریاچه ارومیه به روش لایه‌ای
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 19-24

چکیده
  چکیده             سیست آرتمیا با توجه به داشتن ویژگی‌های خاص بیولوژیکی، در شرایط محیطی نامطلوب می‌تواند مدت‌ها حیات جنینی خود را حفظ کند. وجود رطوبت داخلی سیست‌ها عاملی برای ...  بیشتر
تأثیر استفاده از کلینوپتیلولیت (زئولیت) بر مجموع ازت‌های فرار (TVN) آرد ماهی کیلکا در طول نگهداری
63. تأثیر استفاده از کلینوپتیلولیت (زئولیت) بر مجموع ازت‌های فرار (TVN) آرد ماهی کیلکا در طول نگهداری
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 20-28

چکیده
  چکیده آرد ماهی بهترین منبع پروتئین حیوانی در تغذیه آبزیان به‌شمار می‌رود. احتمال فساد آرد ماهی به‌دلیل در برداشتن عناصر مغذی زیاد است. روش‌های متعددی از جمله به‌کارگیری برخی افزودنی‌ها به‌منظور ...  بیشتر
شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)
64. شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

مهرداد کمالی سنزیقی؛ امیر رحیمی؛ افشین قلیچی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص­های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهر گنبد کاووس در شرق استان گلستان بود که به‌مدت یک دوره پرورش از ...  بیشتر
بررسی ‌اثرات آلودگی‌ نفت‌ خام‌ (بخش‌ محلول‌ در آب‌ آن‌) در ارتباط با تجمع‌ PAHs در ماهی‌ کفشک زبان گاوی (Cynoglossus bilineatus) خلیج‌ فارس‌
65. بررسی ‌اثرات آلودگی‌ نفت‌ خام‌ (بخش‌ محلول‌ در آب‌ آن‌) در ارتباط با تجمع‌ PAHs در ماهی‌ کفشک زبان گاوی (Cynoglossus bilineatus) خلیج‌ فارس‌

شهربانو عریان؛ مهتاب‌ قریب خانی؛ مصطفی‌ تاتینا

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 21-28

چکیده
              یکی‌ از  ترکیبات‌ موجود در نفت‌ هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای‌ (PAHs) هستند. این‌ تحقیق‌ جهت‌ بررسی‌ تأثیر بخش‌ محلول‌ در آب‌ نفت‌ خام‌ بر تجمع‌ PAHs در ...  بیشتر
نوسانات هورمون‌های جنسی وکورتیزول در مولدین ماده ازون برون (Acipenser stellatus)  پرورشی پس از القاء اوولاسیون توسط GnRH(Ova-Fact Ш )
66. نوسانات هورمون‌های جنسی وکورتیزول در مولدین ماده ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی پس از القاء اوولاسیون توسط GnRH(Ova-Fact Ш )
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 21-28

چکیده
  چکیده             مقادیرتستوسترون (T)، پروژسترون (P4)، استرادیول (E2) و کورتیزول سرم خون در مولدین ماده ازون برون پرورشی در جریان رسیدگی نهایی با تحریکGnRH  ((Ova-Fact Ш به‌روش RIA اندازه‌گیری ...  بیشتر
کاربرد برخی پسماندهای عمل‌آوری شده غلات در جیره غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) درمرحله پرواری
67. کاربرد برخی پسماندهای عمل‌آوری شده غلات در جیره غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) درمرحله پرواری
دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده در این تحقیق عملکرد رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله پرواری با استفاده از دو نوع ضایعات صنایع عمل آوری شده غلات شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به‌عنوان منبع کربوهیدرات جایگزین در ...  بیشتر
تأثیر نوبت‌‌های غذادهی و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور
68. تأثیر نوبت‌‌های غذادهی و اندازه رهاسازی در رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 24-30

چکیده
  چکیده جهت بررسی تأثیر نوبت‌های غذادهی و اندازه رهاسازی بر رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور، ماهیانی با وزن‌‌های اولیه 10، 25 و40 گرم به‌صورت همزمان رهاسازی و در سه تیمار تناوب ...  بیشتر
بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
69. بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 25-32

چکیده
    در این تحقیق اثرات باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus licheniformis,B.laterosporus, B.polymyxa B.circulans   و  B. subtilisروی فاکتورهای تغذیه‌ای تاس ماهی ایرانی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی از طریق غنی‌سازی ...  بیشتر
بررسی اثر افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز بر روی خواص مکانیکی فیلم‌های خوراکی زیست‌تخریب‌پذیر ژلاتین ماهی سرد‌آبی
70. بررسی اثر افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز بر روی خواص مکانیکی فیلم‌های خوراکی زیست‌تخریب‌پذیر ژلاتین ماهی سرد‌آبی
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 25-32

چکیده
  چکیده در این پژوهش از ژلاتین ماهی سردآبی و کربوکسی‌متیل‌سلولز در تهیه فیلم استفاده گردید. ژلاتین ماهی سردآبی به‌دلیل دارا بودن ویژگی­های منحصر به فرد، هم‌چون با صرفه بودن از نظر اقتصادی، در دسترس ...  بیشتر
تاثیر پربیوتیک اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
71. تاثیر پربیوتیک اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 26-38

چکیده
  چکیده تاثیر اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) با وزن متوسط 02/0±20/3 گرم به‌مدت 35 روز بررسی شد. آزمایش درون مخازن 300‌ لیتری با تراکم ...  بیشتر
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر
73. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮود ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﺧﺰر

محمدرضا قمی؛ سیدصمد هاشمی؛ مهرداد چراغپور؛ احسان محمدی؛ سیدهادی موسوی؛ حمزه علی متانی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 27-38

چکیده
    بیشتر
بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر
74. بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر

عبدالرحیم پذیرا؛ صابر وطن دوست

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 27-33

چکیده
  در فصل صید 765  قطعه ماهی حمری از رودخانه دالکی و 891  قطعه ماهی از رودخانه حله صید و محتویات دستگاه گوارش آنها بررسی شد بیشینه و کمینه طول ماهیان صید شده به­ترتیب 350 و 45 میلی­متر بود نسبت طول روده ...  بیشتر
مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان
75. مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 27-68

چکیده
  چکیده     این مطالعه طی سالهای 1380-1379 جهت تعیین ترکیب و فراوانی در جوامع ماکروبنتوزی ، شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در فصول مختلف درآبراهه ای در تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر صورت گرفت. ...  بیشتر