اندازهگیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس
301. اندازهگیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب و روی در عضله و کبد سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) خلیج فارس
دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 24-32

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1387 در آزمایشگاه شیمی دانشگاه تربیت‌مدرس به‌منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در بافت‌های کبد و عضله سه گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (Scomberomorus commerson) ...  بیشتر
شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی
302. شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی

محمود قانعی تهرانی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 24-33

چکیده
  چکیدهبه‌دلیل کمبود منابع آب شیرین در کشور ایران، استفاده از منابع آب‌های لب‌شور و شور برای تولید محصولات شیلاتی مورد توجه قرار گرفته است. ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌دلیل توانایی سازگاری با آب لب‌شور ...  بیشتر
تأثیر تأخیر در یخ گذاری بر روی تغییرات حسی و ریز ساختارهای بافتی عضله میگوی موزی (Penaeus merguiensis) طی نگهداری
303. تأثیر تأخیر در یخ گذاری بر روی تغییرات حسی و ریز ساختارهای بافتی عضله میگوی موزی (Penaeus merguiensis) طی نگهداری
دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 25-37

چکیده
  چکیده در این مطالعه تأثیر تأخیر در یخ‌گذاری بر روی کیفیت میگوی موزی (Panaeus merguiensis) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو تیمار میگو، بلافاصله پس از صید (الف) و دو ساعت پس از صید (ب) انتخاب و به‌صورت یک لایه ...  بیشتر
تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio)
304. تاثیر پربیوتیک بیوموس (مانان الیگو ساکارید) بر برخی شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio)

مهشید شاملوفر؛ رضا اکرمی

دوره 15، شماره 3 ، دی 1400، ، صفحه 25-32

چکیده
  چکیدهمطالعه حاضر به­منظور ارزیابی تأثیر ماده بیوموس (مانان الیگو ساکارید) به­عنوان یکی از انواع پربیوتیک بر رشد و بقاء کپور ماهیان جوان دریایی (Cyprinus carpio) انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً ...  بیشتر
نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور
305. نقش نرسری در توسعه پایدار پرورش میگو در کشور

لفته محسنی نژاد

دوره 15، شماره 4 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-33

چکیده
  چکیده در این مطالعه تاثیر استفاده از تکنولوژی نرسری بر اقتصاد میگوی سفید غربی برای توسعه پایدار آن بررسی شد. برای این منظور شاخص­های رشد، بازماندگی و نرخ رشد روزانه میگوی سفید غربی در دو سیستم نرسری ...  بیشتر
برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
306. برخی ویژگی‌های رشد ماهی مید (Liza klunzingeri) در آبهای ساحلی استان خوزستان
دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 26-34

چکیده
  چکیده بررسی برخی ویژگی­هایماهی مید در سواحل استان خوزستان در منطقه بحرکان  طی یک دوره یکساله از فروردین تا اسفند ماه 1384 اجرا شد. در طول مدت اجرای پروژه در مجموع 1880 قطعه ماهی بیومتری گردید و از این ...  بیشتر
بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
307. بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 26-32

چکیده
  چکیده در این بررسی 4 استخر خاکی (2 هکتاری) پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دوره پرورش 35-24 روز بود. در هر استخر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ستون آب و همچنین بیوماس زئوپلانکتون‌ها ...  بیشتر
روند رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهای پرورش میگوی سایت حله استان بوشهر
308. روند رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهای پرورش میگوی سایت حله استان بوشهر
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 27-35

چکیده
  چکیده این‌ تحقیـق به‌منظور تعیین مدل رشـد و تأثیر پارامتـرهای مهم فیـزیکوشیمیایی آب بر رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در طول دوره پرورش 109 روزه انجام‌ گردید. این مطالعه با سه تکرار ‌در 3 استخر 4/0 هکتاری ...  بیشتر
ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
309. ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 27-33

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر در بچه‌ماهیان مولی در پاییز و زمستان 1388 با مصرف خوراکی 3 دوز مختلف از هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون در 4 تیمار1 و 3 تکرار به‌مدت 60 روز انجام شد. پس از پایان ...  بیشتر
شناسایی، تراکم و پراکنش گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1388
310. شناسایی، تراکم و پراکنش گروه‌های مختلف زئوپلانکتون در اعماق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر در سال 1388
دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 27-35

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور شناسایی گروه‌های مختلف زئوپلانکتون (هولوپلانکتون)، پراکنش، تعیین تراکم و زی‌توده آن‌ها در 4 فصل و در اعماق مختلف آب در سال 1388 بوده است. نمونه‌برداری توسط تور زئوپلانکتون‌گیر ...  بیشتر
بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
311. بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 28-40

چکیده
  چکیده            ماهی کپور دریایی، میزان صید بالایی را در استان گلستان به‌خود اختصاص می‌دهد. به‌دلیل جایگاه و اهمیت تجاری آن، حفظ و بازسازی ذخایر این ماهی به‌شیوه تکثیر مصنوعی ...  بیشتر
تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
312. تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ‌کش کاپتان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده در طی این تحقیق، اثرات سم کاپتان که به‌مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصاً شمال کشور استفاده می‌گردد، بر روی 180 قطعه بچه ماهیان 5-3 گرمی کپور علفخوار به­منظور تعیین غلظت کشنده 50 درصد از جمعیت ...  بیشتر
شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
313. شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده به‌منظور امکان پرورش یک گونه از کپورماهیان هندی با نام علمی مریگال (Cirrhinus cirrhosus) در شرایط اقلیمی کشور و دست‌یابی به برخی از نرماتیوهای رشد از مرحله لارو تا مرحله انگشت‌قد اقدام به واردات بچه‌ماهیان ...  بیشتر
بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus)
314. بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus)
دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 28-37

چکیده
  چکیده در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبرزرد بر برخی شاخص‌های خونی ماهی شیربت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در سه تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت ...  بیشتر
تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
315. تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-38

چکیده
  چکیدهدریاچه­های پشت سد جزو منابع آبى نیمه طبیعى داخلى محسوب مى­شوند و از دیدگاه آبزى­پرورى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار هستند. براى دستیابى به اهداف مدیریتى، دانستن الگوى تغییرات پارامترهای زیستی ...  بیشتر
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi)
316. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi)
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 30-40

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) به‌مدت 45 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً ...  بیشتر
تعیین غلظت آرسنیک در کنسرو ماهی تن عرضه شده در شهرستان‌های اصفهان و شهرکرد
317. تعیین غلظت آرسنیک در کنسرو ماهی تن عرضه شده در شهرستان‌های اصفهان و شهرکرد
دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 30-36

چکیده
  چکیده آلودگی ماهی و فرآورده‌های دریایی به فلزات سنگین به‌علت خطرات بالقوه‌ای را که برای مصرف‌کنندگان ماهیان آلوده به همراه دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. موجودات دریایی قادرند آرسنیک را ...  بیشتر
کاربرد هورمونLHRH-A2 در تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی (قره برون) (Acipenser persicus)
318. کاربرد هورمونLHRH-A2 در تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی (قره برون) (Acipenser persicus)
دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 31-38

چکیده
  چکیده در طی دهه­های گذشته تعداد کافی ماهی بالغ جهت استحصال غده هیپوفیز و کاربرد آن برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری  در دسترس بود. با کاهش شدید صید در سال­های اخیر، میزان غده هیپوفیز استحصالی نیز ...  بیشتر
جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی‌ سفید انگشت‌ قد Rutilus frisii kutum در استخرهای‌ پرورشی دولتی استان گیلان‌
319. جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی‌ سفید انگشت‌ قد Rutilus frisii kutum در استخرهای‌ پرورشی دولتی استان گیلان‌
دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 31-39

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از زیر گونه‌های ارزشمند و بومی دریای خزر محسوب می‌شود. مطالعه آلودگی‌های انگلی بچه ماهیان سفید انگشت قد در استخرهای پرورشی دولتی استان گیلان در فصول بهار و تابستان ...  بیشتر
بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در استخرهای مرتبط با تالاب گمیشان، دریای خزر
320. بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در استخرهای مرتبط با تالاب گمیشان، دریای خزر
دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 31-42

چکیده
  چکیده تعداد 583 میگوی Palaemon elegans از آذر ماه 1389 لغایت خردادماه 1390 از استخرهای پرورش میگو، مرتبط با تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر با عمق متوسط 1 متر با استفاده از ساچوک چشمه ریز به قطر 6 میلی­متر ...  بیشتر
بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
321. بررسی تنوع فیتوپلانکتون‌های شاخه Bacillariophytaدر آب‌های حوضه جنوبی دریای خزر طی سال 1389
دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 31-41

چکیده
  چکیده مطالعه مستمر اکولوژیک دریای خزر، به‌خصوص پراکنش‌ و شناسایی‌ ترکیب‌ گونه‌ای، تراکم‌ و زی‌توده‌، نوسانات‌ فصلی‌ و منطقه‌ای‌ فیتوپلانکتون‌ها قبل از هر مطالعه‌ای ضروری به‌نظر می‌رسد. با ...  بیشتر
تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius)
322. تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius)

حمید فغانی‌لنگرودی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 31-39

چکیده
  چکیدهدر این مطالعه، از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) برای تولید ژلاتین استفاده شد. استحکام ژل (%67/6) حاصل از ژلاتین استخراج شده طی زمان‌های 1، 3 و 6 ساعت بین 106-110 گرم بود (05/0P>). گلیسین 21/349-29/350 (مقدار در هزار)، ...  بیشتر
اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه دریای خزر، Rutilus rutilus caspicus
323. اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه دریای خزر، Rutilus rutilus caspicus
دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 32-39

چکیده
  چکیده اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در یک دوره 14 روزه انجام گرفت. بچه ماهیان کلمه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلمه سیجوال تهیه شدند. بعد از سازگاری، لاروهای ...  بیشتر
تاثیر چندین روش تزریق هورمون GnRHa در تحریک و همزمانی اوولاسیون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
324. تاثیر چندین روش تزریق هورمون GnRHa در تحریک و همزمانی اوولاسیون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 32-41

چکیده
  چکیده در این مطالعه اثرات آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRHa) به­شکل امولسیون آب در روغن(w/o) و خالص در تحریک و همزمانی اوولاسیون قزل­آلای رنگین کمان بررسی شد. آنالوگ هورمون GnRH در محلول نمکی 9/0 ...  بیشتر
ارزیابی سودآوری تعاونی‌های صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در سال 1385-1384
325. ارزیابی سودآوری تعاونی‌های صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در سال 1385-1384
دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 32-42

چکیده
  چکیده در این مطالعه داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی مستقر در جنوب‌شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان در رابطه با هزینه‌های ...  بیشتر