شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی
1. شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhunchus mykiss) در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب‌شور زیرزمینی

محمود قانعی تهرانی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 24-33

چکیده
  چکیدهبه‌دلیل کمبود منابع آب شیرین در کشور ایران، استفاده از منابع آب‌های لب‌شور و شور برای تولید محصولات شیلاتی مورد توجه قرار گرفته است. ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌دلیل توانایی سازگاری با آب لب‌شور ...  بیشتر
تأثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss با تأکید بر متابولیسم کلسیم
2. تأثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss با تأکید بر متابولیسم کلسیم
دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 39-45

چکیده
  چکیده ویتامین D با متابولیسم کلسیم و فسفر در ارتباط بوده و در جذب و رسوب مواد معدنی در استخوان مؤثر است. ماهیان تنها قادر به استفاده از ویتامین 3D می‌باشند و کول کلسیفرول شکلی است که به جیره غذایی ماهی‌ها ...  بیشتر
تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
3. تحلیلی بر بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان و ایران
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه ...  بیشتر
تحلیل بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان در ایران و جهان
4. تحلیل بازار عرضه قزل‌آلای رنگین‌کمان در ایران و جهان
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 82-90

چکیده
  چکیده امروزه پراکنش و گستردگی پرورش قزل‌آلا در جهان موجب رونق اقتصادی و اشاعه مصرف آن گردیده است. به‌طوری‌که با تولید 576 هزار تن در جهان ارزشی معادل 4/2 میلیارد دلار ایجاد نموده است. اگرچه این ماهی از ...  بیشتر
تاثیر آستاگزانتین سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر بازدهی تکثیر مولدین ماده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
5. تاثیر آستاگزانتین سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر بازدهی تکثیر مولدین ماده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 15-22

چکیده
  چکیده             در این تحقیق که در یک مزرعه تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام شد، عملکرد تکثیر قزل­آلای رنگین­کمان از طریق افزودن سطوح مختلف ...  بیشتر
بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر
6. بررسی قابلیت تنظیم اسمزی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، در محیط آب لب شور دریای خزر
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 23-31

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تغییرات اسمولاریته سرم خون 150 عدد بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 33/1±01/20 گرم نسبت به شوری‌های مختلف با هدف تعیین سازگاری بچه‌ماهیان برای پرورش در آب لب‌شور مورد ...  بیشتر
بهینه‌سازی زمان شوک گرمایی پس از لقاح برای القا تریپلوئیدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis)
7. بهینه‌سازی زمان شوک گرمایی پس از لقاح برای القا تریپلوئیدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis)
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 78-84

چکیده
  چکیده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis) ماهی تجاری محسوب می‌شود که محصولات فراوانی برای مصرف انسان دارد. گسترش فعالیت‌های جنسی ماهی منجر به کاهش رشد غیرجنسی می‌گردد. بنابراین تولید ماهیان عقیم برای ...  بیشتر
اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
8. اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 94-104

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثر استفاده از گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) بر میزان رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، 4 تیمار غذایی با مقادیر 0، 2، 4 و 6 درصد از گیاه چنگال آبی تهیه گردید و آزمایش با 3 تکرار ...  بیشتر