پراکنش و شناسایی مراحل اولیه زندگی خانواده گیش‌ماهیان (Carangidae) در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس
1. پراکنش و شناسایی مراحل اولیه زندگی خانواده گیش‌ماهیان (Carangidae) در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 67-77

چکیده
  چکیده گیش‌ماهیان از گروه‌های اصلی ماهیان سطح­زی به‌عنوان ترکیب اصلی آب‌های جنوب کشور محسوب می‌شوند و دارای ارزش اقتصادی شیلاتی می‌باشند. از این‌رو شناخت زمان و مکان تخم‌ریزی آن‌ها در آب‌های ...  بیشتر