ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ رودخانه کسلیان- مازندران
1. ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ رودخانه کسلیان- مازندران
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 64-75

چکیده
  چکیده در این پژوهش اجتماعات و ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ  رودخانه کسلیان مورد بررسی قرار گرفته است. رودخانه کسلیان یکی از سرشاخه‌های مهم رودخانه تالار می­باشد. در مجموع 8 ایستگاه در مسیر رودخانه ...  بیشتر