بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
1. بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 28-40

چکیده
  چکیده             ماهی کپور دریایی، میزان صید بالایی را در استان گلستان به‌خود اختصاص می‌دهد. به‌دلیل جایگاه و اهمیت تجاری آن، حفظ و بازسازی ذخایر این ماهی به‌شیوه تکثیر مصنوعی ...  بیشتر