بررسی مورفومریستیک و خصوصیات توصیفی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه دریاچه سد لار استان مازندران
1. بررسی مورفومریستیک و خصوصیات توصیفی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه دریاچه سد لار استان مازندران
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 12-26

چکیده
  چکیده[1] قزل‌آلای خال‌قرمز جمعیتی آسیب‌پذیر از ماهی آزاد دریای خزر بوده و معمولاً در بالادست بیش‌تر رودخانه‌های حوزه دریای خزر، رودخانه لیقوان­چای تبریز و دریاچه سد کرج انتشار دارد. در دریاچه سد ...  بیشتر