تأثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در محیط کشت TMRL (AG)
1. تأثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در محیط کشت TMRL (AG)
دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 46-54

چکیده
  چکیده منبع کربن یک عامل ضروری برای رشد میکروجلبک‌ها محسوب می‌شود، بنابراین برای افزایش تولید انبوه، تامین کربن یکی از مراحل مهم در رشد و نمو میکروجلبک‌ها می‌باشد. در این مطالعه اثر بی‌کربنات سدیم ...  بیشتر