امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی
1. امکان‌سنجی پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی با استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 32-40

چکیده
  چکیده امروزه استفاده از منابع آبی لب‌شور و شور برای تولید آبزی‌پروری روندی رو به رشد در جهان دارد. با توجه به وجود این منابع بالقوه در استان خراسان شمالی امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ...  بیشتر
بهبود بهره‌وری و عملکرد تولید در استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل‌آلا از طریق ایجاد محیط محصور (net pen)
2. بهبود بهره‌وری و عملکرد تولید در استخرهای خاکی آب لب شور پرورش قزل‌آلا از طریق ایجاد محیط محصور (net pen)
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 47-56

چکیده
  چکیده با توجه به روند افزایش تولید در استخرهای خاکی از جمله در شرایط آب لب‌شور، این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی بافق و با هدف امکان بهره‌وری بیشتر و افزایش تولید در استخرهای خاکی آب لب‌شور پرورش ...  بیشتر