برآورد توابع عرضه و تقاضای شیلات در استان کرمانشاه
1. برآورد توابع عرضه و تقاضای شیلات در استان کرمانشاه
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده ماهی به‌عنوان یکی از فرآورده­های گوشتی نقش به­سزایی را در مصرف خانوارها می­تواند ایفا نماید و در بسیاری از کشورها بهره­برداری از آبزیان علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز منجر به کسب درآمد ...  بیشتر