تأثیر هجوم شانه‌داران و اجرای طرح تعدیل شناورها در روند تغییرات صید کیلکا ماهیان (Clupeidae) در سواحل ایرانی دریای خزر (88 – 1378)
1. تأثیر هجوم شانه‌داران و اجرای طرح تعدیل شناورها در روند تغییرات صید کیلکا ماهیان (Clupeidae) در سواحل ایرانی دریای خزر (88 – 1378)
دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 60-66

چکیده
  چکیده             Mnemiopsis leidyi از (Ctenophora)، بومی سواحل اقیانوس اطلس (آمریکای شمالی و جنوبی) می­باشد. حضور این گونه از شانه­دار برای اولین بار در سال 1387 در سواحل جنوبی دریای خزر ...  بیشتر
شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
2. شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده          پلی فمیده های حوضه جنوبی دریای خزر درطی اجرای طرح های تحقیقاتی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر درسال  1375 و هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر اعماق کمتراز 10 متر  ...  بیشتر