مقایسه هم‌آوری ماهی شاه‌کولی (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه‌های سفیدرود، چمخاله و شیرود
1. مقایسه هم‌آوری ماهی شاه‌کولی (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه‌های سفیدرود، چمخاله و شیرود
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 71-82

چکیده
  چکیده شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است. این ماهی جهت تخم‌ریزی به رودخانه‌ها و تالاب‌های منتهی به دریای خزر وارد می‌شود. مطالعه وضعیت هم‌آوری یکی از شاخص‌های مهم زیستی تولیدمثل ...  بیشتر
تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
2. تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 57-63

چکیده
  چکیده Clinostomum complanatum انگل مشترک بین انسان و ماهی (Zoonose) است که به صورت موضعی در بافت‌های مختلف بدن طیف وسیعی از ماهیان استخوانی آب شیرین از جمله سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) به‌عنوان میزبان استقرار می‌یابد. ...  بیشتر