اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی چای سبز بر پایداری و کیفیت فیله و گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال 4 درجه سانتی‌گراد
1. اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی چای سبز بر پایداری و کیفیت فیله و گوشت چرخ‌شده ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  چکیده به‌کار بردن عصاره‌های طبیعی، به‌منزله‌ یکی از منابع مناسب آنتی‌اکسیدانی، برای بهبود کیفیت ماهی و فرآورده‌های آن در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات آنتی‌اکسیدانی عصاره آبی ...  بیشتر