بهینه‌سازی خواص نفوذپذیری فیلم ژلاتینی ماهی با افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز
1. بهینه‌سازی خواص نفوذپذیری فیلم ژلاتینی ماهی با افزودن کربوکسی‌متیل‌سلولز
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 59-66

چکیده
  چکیده امروزه تولید فیلم‌های خوراکی، از پروتئین‌ها، پلی‌ساکاریدها، چربی‌ها و یا ترکیبی از آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ژلاتین با داشتن ماهیت پلیمری قابلیت تولید فیلم‌سازی خوبی دارد و فیلم‌های ...  بیشتر