ارزیابی شاخص‌های کیفی، خصوصیات حسی و میکروبی در ماکارونی صنعتی غنی‌سازی‌شده با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
1. ارزیابی شاخص‌های کیفی، خصوصیات حسی و میکروبی در ماکارونی صنعتی غنی‌سازی‌شده با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-38

چکیده
  چکیده کنسانتره پروتئین ماهی از گوشت ماهی کپور نقره‌ای که طی سه مرحله استفاده از حلال (ایزوپروپانول)، پرس و خشک کردن با استفاده از دمای خشک (60 درجه سانتی‌گراد) به‌دست آمده و این کنسانتره دارای 93 درصد ...  بیشتر
تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
2. تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر کارآیی فاکتورهای رشد لارو ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1386، ، صفحه 41-48

چکیده
  چکیده ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به‌عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس‌های پروبیوتیکی به دستگاه گوارش لاروهای قره‌برون به‌کار رفت. 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی به‌صورت مخلوط باکتریایی تحت ...  بیشتر
بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
3. بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 25-32

چکیده
    در این تحقیق اثرات باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus licheniformis,B.laterosporus, B.polymyxa B.circulans   و  B. subtilisروی فاکتورهای تغذیه‌ای تاس ماهی ایرانی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی از طریق غنی‌سازی ...  بیشتر