ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)
1. ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)

ابوالقاسم کمالی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-11

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان‌شناسی ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 5 قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی‌گیران محلی خریداری شد. نمونه‌های ...  بیشتر
اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus)
2. اثر جیره غذایی حاوی بتافین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus)

بهروز قابلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 40-48

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف ارزیابی اثر مکمل غذایی بتائین به‌عنوان ماده جاذب بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت به استرس در بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus) طی مدت 8 هفته انجام شد. تعداد 240 عدد بچه‌ماهی ...  بیشتر
تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
3. تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 83-91

چکیده
  چکیده رنگ تانک پرورش از عوامل مهمی می‌باشد که می‌تواند ماهی را به غذا جذب نموده تا با استفاده از آن باعث رشد و بازماندگی بیش‌تر ماهیان شود. به این منظور این آزمایش به‌مدت 8 هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ...  بیشتر