ارزیابی شاخص‌های کیفی، خصوصیات حسی و میکروبی در ماکارونی صنعتی غنی‌سازی‌شده با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
1. ارزیابی شاخص‌های کیفی، خصوصیات حسی و میکروبی در ماکارونی صنعتی غنی‌سازی‌شده با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-38

چکیده
  چکیده کنسانتره پروتئین ماهی از گوشت ماهی کپور نقره‌ای که طی سه مرحله استفاده از حلال (ایزوپروپانول)، پرس و خشک کردن با استفاده از دمای خشک (60 درجه سانتی‌گراد) به‌دست آمده و این کنسانتره دارای 93 درصد ...  بیشتر