تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius)
1. تأثیر زمان استخراج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ژلاتین حاصل از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius)

حمید فغانی‌لنگرودی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 31-39

چکیده
  چکیدهدر این مطالعه، از پوست ماهی کاراس (Carassius carassius) برای تولید ژلاتین استفاده شد. استحکام ژل (%67/6) حاصل از ژلاتین استخراج شده طی زمان‌های 1، 3 و 6 ساعت بین 106-110 گرم بود (05/0P>). گلیسین 21/349-29/350 (مقدار در هزار)، ...  بیشتر
تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی
2. تهیه و ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیت زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ نانورس حاوی اسانس اسطوخودوس جهت کاربرد در بسته‌بندی فرآورده‌های شیلاتی
دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 90-98

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور بررسی اثر افزودن مقادیر مختلف اسانس اسطوخودوس بر خواص فیزیکی و ظاهری فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس صورت پذیرفت. نانوکامپوزیت کاپاکاراژینان- ژلاتین/ رس ...  بیشتر