اثرات غلظت‌های زیرکشنده ۴- نونیل فنل بر تنوع ژنتیکی لارو نورس تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای
1. اثرات غلظت‌های زیرکشنده ۴- نونیل فنل بر تنوع ژنتیکی لارو نورس تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده نونیل فنل‌ها از ترکیباتی هستند که استفاده گسترده‌ای در صنایع پلاستیکی، شوینده‌ها، رزین‌ها و استابیلیزها داشته و از طریق نشت فاضلاب‌ها وارد اکوسیستم‌های آبی می‌شوند. در پژوهش حاضر بررسی اثرات ...  بیشتر
تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره
2. تنوع و تمایز ژنتیکی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی در فصول تخمریزی زمستان و بهار با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 63-73

چکیده
  چکیده اردک ماهی، Esox lusius یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است که در بررسی حاضر ساختار ژنتیک جمعیت آن در تالاب انزلی با استفاده از پنج جفت نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرارگرفت. در کل، 60 نمونه اردک ماهی ...  بیشتر