سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران
1. سنجش سرانه مصرف آبزیان و راهکارهای توسعه مصرف در استان مازندران

حسین چیت ساز

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 13-23

چکیده
  چکیدهاین تحقیق به‌منظور سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارائه راهکارهای توسعه مصرف آن در استان مازندران انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای شهری و روستایی استان مازندران به تعداد 1000 خانوار ...  بیشتر
بررسی علل تلفات ماهیان خاویاری پرورشی (فیل‌ماهی و ماهی شیپ) در استان مازندران طی سال‌های 90-1388
2. بررسی علل تلفات ماهیان خاویاری پرورشی (فیل‌ماهی و ماهی شیپ) در استان مازندران طی سال‌های 90-1388
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 8-16

چکیده
  چکیده با توجه به اهمیت گونه‌های ماهیان خاویاری و به‌دلیل کاهش شدید ذخایر آن‌ها، شناخت علل تلفات در این ماهیان به‌منظور اجرای راهبرد مناسب در جهت مقابله با بروز تلفات احتمالی ضروری به‌نظر می‌رسد. ...  بیشتر
پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
3. پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-6

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تنوع گونه‌ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در عمق‌های کم‌تر از 10 متر در حوضه آب‌های ساحلی استان مازندران در دریای خزر با استفاده از دام گوشگیر طی سال‌های 85-1383 مورد بررسی ...  بیشتر
ارزیابی مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در استان مازندران
4. ارزیابی مدیریت بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در استان مازندران
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 94-103

چکیده
  چکیدهفایل ضمیمه اصلی را دریافت کنید طی سال­های 1385، 1386 و 1387 به­ترتیب اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشتی 23، 21 و 20 مزرعه تکثیر و پرورش قزل­آلای رنگین­کمان در استان مازندران واقع در مناطق هراز، دو هزار ...  بیشتر