بررسی توسعه آبزی‌پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل
1. بررسی توسعه آبزی‌پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 70-81

چکیده
  چکیده این بررسی با هدف سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه ارس برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در حوزه جغرافیایی استان اردبیل واقع در منطقه شمال‌غربی کشور ایران، انجام شد. نمونه‌برداری‌ها در طی یک‌سال ...  بیشتر