بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان
1. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان

سپیده خطیب؛ احمد قانع؛ محمدرضا نهرور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 73-83

چکیده
              در این بررسی 5 ایستگاه واقع در رودخانه شفارود به‌منظور تعیین میزان آلودگی کلیفرمی از دو لایه سطح و رسوب انتخاب گردید و نمونه‌برداری بصورت فصلی و هر فصل یک‌بار انجام ...  بیشتر
بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi  (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
2. بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده گاوماهی شنی با نام علمی Neogobius fluviatilis pallasi  از خانواده گاوماهیان (Gobiidae) بوده که به‌علت عدم بهره‌برداری و جمعیت زیاد در دریای خزر نقش مهمی در چرخه غذایی آن ایفا می‌کند. تحقیق حاضر روی جمعیت زیر ...  بیشتر