مطالعه رژیم غذایی ماهی صبور (Tenualosa ilisha ) در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان بوشهر)
1. مطالعه رژیم غذایی ماهی صبور (Tenualosa ilisha ) در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان بوشهر)
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1387، ، صفحه 41-50

چکیده
  چکیده ماهی صبور با نام علمی ilisha Tenualosa گونه پلاژیک یوری هالین و مهاجر رودخانه‌ای (Anadromous) بوده که در آب شور و شیرین گسترش داشته و معمولاً بیش از 100 کیلومتر در فصل تخم‌ریزی به رودخانه­ها مهاجرت می­نمایند. ...  بیشتر
بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر
2. بررسی رژیم غذایی ماهی حمری (luteus Barbus ) در رودخانه های دالکی و حله استان بوشهر

عبدالرحیم پذیرا؛ صابر وطن دوست

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 27-33

چکیده
  در فصل صید 765  قطعه ماهی حمری از رودخانه دالکی و 891  قطعه ماهی از رودخانه حله صید و محتویات دستگاه گوارش آنها بررسی شد بیشینه و کمینه طول ماهیان صید شده به­ترتیب 350 و 45 میلی­متر بود نسبت طول روده ...  بیشتر