بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان
1. بررسی میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان

سپیده خطیب؛ احمد قانع؛ محمدرضا نهرور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 73-83

چکیده
              در این بررسی 5 ایستگاه واقع در رودخانه شفارود به‌منظور تعیین میزان آلودگی کلیفرمی از دو لایه سطح و رسوب انتخاب گردید و نمونه‌برداری بصورت فصلی و هر فصل یک‌بار انجام ...  بیشتر