بررسی اثرات جایگزینی غذای زنده با غذای خشک در رشد و بازماندگی لارو ماهی جنگجو (Betta splendens)
1. بررسی اثرات جایگزینی غذای زنده با غذای خشک در رشد و بازماندگی لارو ماهی جنگجو (Betta splendens)

عبدالصمد کرامت امیر کلایی؛ محمدحسین ابراهیمی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1387، ، صفحه 53-61

چکیده
  صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی همگام با رشد آبزی­پروری در جهان گسترش فوق­العاده­ای یافته است. مشکلات فرآروی تهیه غذای زنده برای جامعه ماهیان آکواریومی موجب توجه روزافزون پرورش دهندگان ماهیان ...  بیشتر