مدیر مسئول


دکتر افشین قلیچی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- مرتبه علمی: دانشیار

شیلات

 • afshin.ghelichiyahoo.com
 • 09111718698
 • h-index: 5

سردبیر


بهرام فلاحتکار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان- مرتبه علمی: استاد

شیلات

 • falahatkarguilan.ac.ir
 • 09122037428
 • h-index: 15

اعضای هیات تحریریه


سیدعباس حسینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرتبه علمی: استاد

شیلات

 • ab-hossainiyahoo.com
 • 09113756432
 • h-index: 21

اعضای هیات تحریریه


سعید کیوان‌شکوه عضو هیات علمی دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر- مرتبه علمی: استاد

شیلات

 • keyvan56yahoo.com
 • 09163333408
 • h-index: 16

اعضای هیات تحریریه


عبدالمجید حاجی‌مرادلو عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرتبه علمی: استاد

بهداشت و بیماریهای آبزیان

 • a_hajimoradloogau.ac.ir
 • 09111713978
 • h-index: 18

اعضای هیات تحریریه


رسول قربانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- مرتبه علمی: دانشیار

شیلات

 • rasulghorbanigmail.com
 • 09111778829
 • h-index: 14

اعضای هیات تحریریه


رضا اکرمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر-مرتبه علمی: دانشیار

شیلات

 • akrami2002yahoo.com
 • 09111772071
 • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


حسین خارا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- مرتبه علمی: دانشیار

شیلات

 • hossein.khara1974gmail.com
 • 09112320270
 • h-index: 12

اعضای هیات تحریریه


مسعود ستاری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان- مرتبه علمی: استاد

بهداشت و بیماریهای آبزیان

 • msattari647gmail.com
 • 09113317357
 • h-index: 13

اعضای هیات تحریریه


مجید محمد نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز- مرتبه علمی: دانشیار

شیلات

 • m_mohammadnejad2013yahoo.com
 • 09111774834
 • h-index: 8