دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1395، صفحه 1-81 
4. بررسی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در مراحل مختلف رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 39-48

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده