دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1395، صفحه 1-113 
2. پهنه بندی آلودگی رودخانه باهوش اهرم با استفاده از تنوع زیستی ماکروبنتوزها (استان بوشهر)

صفحه 9-20

فرشاد قنبری؛ عبدالرحیم پذیرا؛ فاضل امیری؛ سعید مغدانی؛ محمد ساکی انتظامی


4. بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل(استان مازندران)

صفحه 33-42

صابر وطن‌دوست؛ عبدالرحیم وثوقی؛ محمد قلیزاده؛ مائده بابازاده


5. شناسایی، تنوع و تراکم جامعه فیتوپلانکتونی ساحل استان گلستان و خلیج گرگان

صفحه 43-52

احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ رقیه کرمی؛ اکرم علی اکبریان؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد عباسی محمدآبادی؛ وحید خیرآبادی


7. عادات غذایی ماهی کیلکای معمولی Bordin, 1904 caspia Clupeonella cultriventris در سواحل ایرانی دریای خزر

صفحه 65-74

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ داود کر


10. پرورش شاه میگوی صخره ای خاردار (Panulirus homarus) در استخرهای بتنی

صفحه 105-112

عبدا... حق پناه؛ افشین قلیچی؛ سیدمصطفی مهدوی؛ یوسف ایری