دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1395، صفحه 1-200 
1. تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران

صفحه 1-10

سیدمحمد صلواتیان؛ علی عابدینی؛ جلیل سبک‌آرا


3. اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 21-26

محمدفروهر واجارگاه؛ امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمدرضا ایمانپور