تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران
1. تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران

سیدمحمد صلواتیان؛ علی عابدینی؛ جلیل سبک‌آرا

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-10

چکیده
  به‌منظور شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون­ها و تغییرات آنها طی 3 مرحله نمونه‌برداری از زمستان 1388 الی تابستان 1389 انجام پذیرفت. نمونه‌برداری توسط تور کمرشکن 55 میکرون (Judy Net) انجام، سپس توسط فرمالین ...  بیشتر
اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)
2. اثرات افزودن کرم خاکی به جیره غذایی بر فاکتورهای خونشناسی و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان بستر (Acipenser ruthenus×Huso huso)

زهره رحمتی‌پرست؛ حبیب وهاب‌زاده؛ محمود محسنی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 11-20

چکیده
  مطالعه حاضر به‌منظور بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی به جای پودر ماهی در جیره غذایی هیبرید بستر (Acipenser ruthenus × Huso huso)طراحی و به انجام رسید. در این راستا تعداد 450 قطعه ماهی بستر (35±350)  پس از سازگاری ...  بیشتر
اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
3. اثرات کشندگی سموم آبامکتین و پرتیکاکلر بر ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

محمدفروهر واجارگاه؛ امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ محمدرضا ایمانپور

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 21-26

چکیده
  با توجه به مصرف زیاد سموم برای اهداف کشاورزی، وجود سموم در آب‌های سطحی استان‌های شمالی ایران بسیار شایع است که می‌‌تواند اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم‌های آبی، آبزیان و در نهایت انسان به‌عنوان مصرف ...  بیشتر
تأثیر هم زمان دوره‎های نوری و جیره‎ غذایی بر میزان رشد و تبدیل بچه ماهی پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر
4. تأثیر هم زمان دوره‎های نوری و جیره‎ غذایی بر میزان رشد و تبدیل بچه ماهی پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر

معصومه بحرکاظمی؛ فرهاد جوانی؛ محمدتقی فرهادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 27-42

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر همزمان دوره‎های نوری و رژیم غذایی بر میزان رشد و سرعت تبدیل بچه ماهیان پار به اسملت در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)، بچه ماهیان با میانگین وزن 13/0±85/5 گرم به‌مدت 110 روز در ...  بیشتر
اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک
5. اثر دوره های مختلف بهبودی بر برخی شاخص های آنزیم بافتی کبد و آبشش و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک

هاشم خندان بارانی؛ حسینعلی دهمرده؛ محمدرضا حیدری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 43-54

چکیده
  آمونیاک از مهمترین ترکیبات سمی نیتروژنی است که مشکلی جدی در محیط زیست و صنعت آبزی پروری به حساب می‌آید. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر غلظت تحت کشنده آمونیاک (99/0 میلی گرم در لیتر) بر فعالیت آنزیم‌های بافت کبد ...  بیشتر
تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
6. تأثیر دفعات غذادهی مختلف روی مصرف غذا، رشد و ضریب تبدیل غذایی بچه‌ماهیان انگشت‌‌‌قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)

مهدی عادلی؛ افشین قلیچی؛ زید احمدی؛ مهرداد کمالی سنزیقی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 55-60

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی دفعات غذادهی مختلف روی شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه ماهیان کپور معمولی انگشت قد در طی 8 هفته می‌باشد. در این تحقیق تعداد 240 ماهی با دامنه وزن اولیه 26/9-85/8 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار ...  بیشتر
گزارش ماهی گلچراغ (Garra rufa) در رودخانه زاب استان آذربایجان غربی و اهمیت آن در بهداشت انسان
7. گزارش ماهی گلچراغ (Garra rufa) در رودخانه زاب استان آذربایجان غربی و اهمیت آن در بهداشت انسان

میریوسف یحیی زاده؛ مسعود صیدگر؛ صابر شیری؛ ژاله علیزاده اوصالو

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 61-66

چکیده
  خانواده کپور ماهیان، بزرگترین خانواده ماهیان آب شیرین رودخانه‌‌های ایران محسوب می‌شود که از رودخانه‌های خاور میانه منشاء می‌گیرد. Garra rufa یکی از حدود 100 گونه از جنس Garra و یکی از کوچکترین اعضای خانواده ...  بیشتر
تعیین سمیت کشنده و اثرات سم سایپرمترین بر شاخص‌های هماتولوژیکی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Richardson 1845)
8. تعیین سمیت کشنده و اثرات سم سایپرمترین بر شاخص‌های هماتولوژیکی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Richardson 1845)

محسن تجری؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ حامد کلنگی میاندره؛ عبدالرضا جهانبخشی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 67-76

چکیده
  در این مطالعه اثر سم کشاورزی سایپرمترین بر شاخص‌های خون‌شناسی ماهی کپور نقره‌ای مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با تعیین دامنه‌ای از غلظت‌های سایپرمترین به‌منظور تعیین LC50 تلفات ماهیان کپور نقره‌ای ...  بیشتر