برخی پارامترهای رشد بچه‌ماهیان روهو (Labeo rohita)، کاتلا (Catla catla) و مریگال (Cirrhinus mirgala) پرورش یافته در استان خوزستان
1. برخی پارامترهای رشد بچه‌ماهیان روهو (Labeo rohita)، کاتلا (Catla catla) و مریگال (Cirrhinus mirgala) پرورش یافته در استان خوزستان
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 1-15

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف تعیین میزان رشد و درصد بازماندگی کپورماهیان روهو (Labeo rohita)، کاتلا (Catla catla) و مریگال (Cirrhinus mirgala) در استان خوزستان انجام شد. تعداد 10500 قطعه بچه‌ماهیان نورس که به 3 استخر با تراکم 3500 قطعه ...  بیشتر
میزان شیوع و شدت آلودگی انگل‌های تک یاخته و پریاخته برخی ماهیان پرورشی‌ گرم‌آبی در استان مازندران
2. میزان شیوع و شدت آلودگی انگل‌های تک یاخته و پریاخته برخی ماهیان پرورشی‌ گرم‌آبی در استان مازندران
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 16-28

چکیده
  چکیدهشناسایی گونه­های انگلی برخی ماهیان پرورشی­ گرم­آبی شرکت زراعی دشت ناز واقع در استان مازندران و بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی به آنها هدف اصلی تحقیق حاضر است. تعداد 76  نمونه ماهی شامل کپورمعمولی، ...  بیشتر
تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
3. تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 29-38

چکیده
  چکیدهدریاچه­های پشت سد جزو منابع آبى نیمه طبیعى داخلى محسوب مى­شوند و از دیدگاه آبزى­پرورى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار هستند. براى دستیابى به اهداف مدیریتى، دانستن الگوى تغییرات پارامترهای زیستی ...  بیشتر
تأثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss با تأکید بر متابولیسم کلسیم
4. تأثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss با تأکید بر متابولیسم کلسیم
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 39-45

چکیده
  چکیده ویتامین D با متابولیسم کلسیم و فسفر در ارتباط بوده و در جذب و رسوب مواد معدنی در استخوان مؤثر است. ماهیان تنها قادر به استفاده از ویتامین 3D می‌باشند و کول کلسیفرول شکلی است که به جیره غذایی ماهی‌ها ...  بیشتر
تأثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در محیط کشت TMRL (AG)
5. تأثیر بی‌کربنات سدیم بر رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) در محیط کشت TMRL (AG)
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 46-54

چکیده
  چکیده منبع کربن یک عامل ضروری برای رشد میکروجلبک‌ها محسوب می‌شود، بنابراین برای افزایش تولید انبوه، تامین کربن یکی از مراحل مهم در رشد و نمو میکروجلبک‌ها می‌باشد. در این مطالعه اثر بی‌کربنات سدیم ...  بیشتر
ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا و ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری آن در استان گلستان
6. ارزیابی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا و ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری آن در استان گلستان
دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 55-65

چکیده
  چکیده             در حال حاضر تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در استان گلستان فعال می باشند، که در این تحقیق مورد ارزیابی اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از انجام این پژوهش ...  بیشتر