کارایی حذف سلول‌های جلبکی مضر با غلظت‌های مختلف دوغاب خاک رس
1. کارایی حذف سلول‌های جلبکی مضر با غلظت‌های مختلف دوغاب خاک رس
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده             داینوفلاژلاها گروه مهمی از فیتوپلانکتون‌های دریایی می‌باشند که شکوفایی برخی از گونه‌های آن مشکلات زیادی را برای اکوسیستم‌های دریائی و فعالیت‌های آبزی‌پروری ...  بیشتر
شیوع آلودگی و الگوی پراکنش نماتودهای برخی ماهیان رودخانه‌های هراز، بابل‌رود، تجن و تالار در استان مازندران
2. شیوع آلودگی و الگوی پراکنش نماتودهای برخی ماهیان رودخانه‌های هراز، بابل‌رود، تجن و تالار در استان مازندران
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 12-22

چکیده
  چکیدهرودخانه­های هراز، بابل­رود، تجن و تالار جزء مهمترین رودخانه­های حوضه آبریز دریای­خزر در استان مازندران بشمار می­آیند که مسیر مهاجرت بسیاری از ماهیان با ارزش شیلاتی می­باشند. شناسایی ...  بیشتر
اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد بر نرخ تفریخ جنین ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
3. اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد بر نرخ تفریخ جنین ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 23-33

چکیده
  چکیده انجماد جنین عبارتند از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. انجماد موفقیت‌آمیز جنین ماهیان نیازمند ورود مقادیر و غلظت‌های مناسبی از مواد ضد انجماد به قسمت‌های مختلف جنین است. در مطالعه ...  بیشتر
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
4. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 34-43

چکیده
  چکیده این پ‍ژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید و بتا 1-3 گلوکان بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه‌ماهیان کپور پرورشی (Cyprinus carpio) به‌مدت 45 روز انجام گرفت. ...  بیشتر
شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
5. شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 44-55

چکیده
  چکیدهدریاچه سد گلستان واقع در 12 کیلومتری شرق شهرستان گنبد بوده ودر سال 1379 افتتاح شده است. حجم مخزن سد گلستان 86 میلیون مترمکعب در سال 1379و52 میلیون متر مکعب در سال 1394 و مساحت آن 1500 هکتار است میباشدو با هدف ...  بیشتر
آکوآمین- تی ضدعفونی‌کننده مناسب در کنترل قارچ‌زدگی، افزایش چشم‌زدگی و تخم‌گشایی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
6. آکوآمین- تی ضدعفونی‌کننده مناسب در کنترل قارچ‌زدگی، افزایش چشم‌زدگی و تخم‌گشایی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 14، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 56-62

چکیده
  چکیده این مطالعه برای ارزیابی اثرات آکوآمین- تی بر روی کنترل آلودگی‌های قارچی، درصد چشم‌زدگی، تخم‌گشایی و بازماندگی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) به‌مدت 29 روز انجام شد. هر تیمار شامل 3 تکرار ...  بیشتر