اثرات فرآیند شورکردن بر روی شاخص‌های کیفی و پروفایل اسیدهای چرب بافت اردک ماهی (lucius Esox) در زمان نگهداری در سردخانه
1. اثرات فرآیند شورکردن بر روی شاخص‌های کیفی و پروفایل اسیدهای چرب بافت اردک ماهی (lucius Esox) در زمان نگهداری در سردخانه
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 1-17

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثرات شورکردن بر روی اسیدهای چرب بافت اردک‌ماهی (Esox lucius) و تعیین زمان ماندگاری آن به مدت 90 روز در شرایط سردخانه انجام شد. پروفایل اسیدهای چرب توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی ...  بیشتر
اثر حرارت روی رشد و بلوغ فیل‌ماهی پرورشی(Huso huso)
2. اثر حرارت روی رشد و بلوغ فیل‌ماهی پرورشی(Huso huso)
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 18-27

چکیده
  چکیده یکی از مشکلات پرورش ماهیان خاویاری طولانی بودن سیکل تکامل تخمدان و سن تولید خاویار می‌باشد. برای کاهش دوره تولید خاویار، مطالعه‌ای در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید رجایی برروی پرورش ...  بیشتر
بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
3. بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 28-40

چکیده
  چکیده            ماهی کپور دریایی، میزان صید بالایی را در استان گلستان به‌خود اختصاص می‌دهد. به‌دلیل جایگاه و اهمیت تجاری آن، حفظ و بازسازی ذخایر این ماهی به‌شیوه تکثیر مصنوعی ...  بیشتر
تأثیر مخلوط پربیوتیکی (A-max) و پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید (MOS) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
4. تأثیر مخلوط پربیوتیکی (A-max) و پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید (MOS) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 41-53

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور مقایسه تأثیر مخلوط پربیوتیکی (A-max) و پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید (MOS) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی به‌مدت 56 روز انجام ...  بیشتر
بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) با محیط کشت‌های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)
5. بررسی رشد میکروجلبک سندسموس (Scenedesmus sp.) با محیط کشت‌های TMRL و Z-8+N در شرایط آزمایشگاهی (Indoor)
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 54-66

چکیده
  چکیدهمیکروجلبک سبز سندسموس (Scenedesmus sp < em>.) ابتدا به­وسیله تور پلانکتون­گیر با چشمه تور20 میکرون از منابع آبی منطقه فرح‌آباد نمونه­برداری و بعد از انتقال به آزمایشگاه، از روش پی‌پت پاستور جداسازی ...  بیشتر
میزان آلودگی مرحله پلروسرکوئیدی انگل لیگولا (Ligula intestinalis) در محوطه شکمی ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) صید شده در مخازن چاه‌نیمه زابل
6. میزان آلودگی مرحله پلروسرکوئیدی انگل لیگولا (Ligula intestinalis) در محوطه شکمی ماهی آمورچه (Pseudorasbora parva) صید شده در مخازن چاه‌نیمه زابل
دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1399، صفحه 67-75

چکیده
  چکیده ارگانیسم‌های فراوانی باعث وارد آمدن آسیب به ماهیان می‌شود که از آن جمله می‌توان به انگل‌ها اشاره کرد. فقدان قوانین و مقررات جامع در مورد بیماری‌های آبزیان سبب شده است که بسیاری از بیماری‌های ...  بیشتر