مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
1. مقایسه ریختی‌شناختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus, Yakovlev, 1870) دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ویژگی‌های ریختی واریته‌های ترکمنی و کورا ماهی کلمه دریای خزر با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی لندمارک پایه به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 120 نمونه از تالاب گمیشان ...  بیشتر
ارزیابی فنی و تولید در استخرهای دومنظوره پرورش ماهی و ذخیره آب کشاورزی در منطقه سیستان
2. ارزیابی فنی و تولید در استخرهای دومنظوره پرورش ماهی و ذخیره آب کشاورزی در منطقه سیستان
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 10-18

چکیده
  چکیده با توجه به میانگین سالانه بارش در منطقه سیستان (زیر 100 میلی‌متر)، احداث استخرهای بتنی دو منظوره ذخیره آب کشاورزی (با وسعت 200 مترمربع و عمق 5/1 متر) جهت استفاده بهینه از منابع آبی خرد الزامی ‌می‌باشد. ...  بیشتر
اثر فواصل اسپرم‌گیری مولدین سنین مختلف قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت و چشم‌زدگی تخم
3. اثر فواصل اسپرم‌گیری مولدین سنین مختلف قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت و چشم‌زدگی تخم
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 19-30

چکیده
  چکیده تحقیق حاضر در سال 1387 و در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آزاد‌ماهیان شهید باهنر کلاردشت به‌مدت 2 ماه انجام شد. بدین‌منظور، از مولدین 3 سطح سنی (+2، +3 و +4) ساله و در هر سن تعداد 9 مولد استفاده شد. در هر سن ...  بیشتر
کاربرد هورمونLHRH-A2 در تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی (قره برون) (Acipenser persicus)
4. کاربرد هورمونLHRH-A2 در تکثیر مصنوعی تاسماهی ایرانی (قره برون) (Acipenser persicus)
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 31-38

چکیده
  چکیده در طی دهه­های گذشته تعداد کافی ماهی بالغ جهت استحصال غده هیپوفیز و کاربرد آن برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری  در دسترس بود. با کاهش شدید صید در سال­های اخیر، میزان غده هیپوفیز استحصالی نیز ...  بیشتر
تأثیر مکمل غذایی اینولین به‌عنوان پربیوتیک روی شاخص رشد، بازماندگی، تراکم باکتری‌های اسیدلاکیتک روده و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
5. تأثیر مکمل غذایی اینولین به‌عنوان پربیوتیک روی شاخص رشد، بازماندگی، تراکم باکتری‌های اسیدلاکیتک روده و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 39-46

چکیده
  چکیده تأثیر مکمل غذایی اینولین بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تراکم باکتری‌های اسیدلاکتیک و ترکیب لاشه بچه‌ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد مطالعه قرار گرفت. پربیوتیک اینولین در 4 سطح صفر (شاهد)، 5/0، 1 و ...  بیشتر
تعیین کم‌ترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) به روش انتشار دیسک در موکوس اپیدرم ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) تغذیه‌شده با سطوح متفاوت ویتامین C
6. تعیین کم‌ترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) به روش انتشار دیسک در موکوس اپیدرم ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) تغذیه‌شده با سطوح متفاوت ویتامین C
دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1398، صفحه 47-53

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه، تعیین کم‌ترین غلظت بازدارنده رشد (MIC) در موکوس اپیدرم بچه‌ماهیان کلمه تغذیه‌شده با سطوح مختلف ویتامین C بود. بدین منظور، 660 قطعه بچه‌ماهی کلمه با وزن متوسط 02/0±4/1 گرم از مرکز ...  بیشتر