تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور
1. تعیینLC50 و بررسی ضایعات بافتی ناشی از سم سوین در بچه‌ماهیان کپور "Cyprinus carpio"
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم سوین بر ضایعات ایجاد شده در برخی بافت­های بچه‌ماهیان کپور، براساس دستورالعمل O.E.C.D، به­صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی­گراد مورد مطالعه ...  بیشتر
تعیین مناسب‌ترین دوز و زمان کپسول‌زدایی سیست آرتمیای دریاچه مهارلو (Artemia parthenogenetica) با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم
2. تعیین مناسب‌ترین دوز و زمان کپسول‌زدایی سیست آرتمیای دریاچه مهارلو (Artemia parthenogenetica) با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 11-18

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف تعیین مناسب‌ترین دوز هیپوکلریت سدیم و زمان در معرض قرار دادن سیست‌ها در این محلول جهت انجام فرایند کپسول‌زدایی سیست آرتمیای مهارلو برای دست‌یابی به بهترین درصد تفریخ انجام ...  بیشتر
ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
3. ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 19-26

چکیده
  چکیده قارچ­های آبزی به­عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به روند تولید تخم ماهی محسوب می­گردند، بطوری­که آلودگی­های قارچی در کارگاه­های تکثیر ماهی می­توانند منجر به مرگ و میر وسیعی گردند. ...  بیشتر
روند رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهای پرورش میگوی سایت حله استان بوشهر
4. روند رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهای پرورش میگوی سایت حله استان بوشهر
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 27-35

چکیده
  چکیده این‌ تحقیـق به‌منظور تعیین مدل رشـد و تأثیر پارامتـرهای مهم فیـزیکوشیمیایی آب بر رشد میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در طول دوره پرورش 109 روزه انجام‌ گردید. این مطالعه با سه تکرار ‌در 3 استخر 4/0 هکتاری ...  بیشتر
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، تغذیه، بازماندگی و ترکیب لاشه در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
5. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، تغذیه، بازماندگی و ترکیب لاشه در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 36-43

چکیده
  چکیده در این پژوهش، اثر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر میزان رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) مورد بررسی قرار گرفت. ‌میگوها با میانگین وزنی 12/0±5/2 گرم و با تراکم ...  بیشتر
تعداد میکروپیل‌ در تخمک‌ مولدین‌ تاس‌ماهی‌ روسی ‌(Acipenser gueldenstaedtii) صید شده در سواحل‌ جنوب‌غربی‌ دریای‌خزر
6. تعداد میکروپیل‌ در تخمک‌ مولدین‌ تاس‌ماهی‌ روسی ‌(Acipenser gueldenstaedtii) صید شده در سواحل‌ جنوب‌غربی‌ دریای‌خزر
دوره 13، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 40-55

چکیده
  چکیده‌ تاس‌ماهی روسی با نام علمی (Brandt & Ratzeberg, 1833) Acipenser gueldenstaedtii یکی از با ارزش‌ترین ماهیان شیلاتی در سواحل دریای خزر بوده و بیشتر در سواحل شمالی دیده می‌شود. پژوهش فوق به بررسی و مطالعه تعداد میکروپیل‌ ...  بیشتر