اثر محلول‌های فعال‌کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
1. اثر محلول‌های فعال‌کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-12

چکیده
  چکیده کیفیت مناسب اسپرم که مهم‌ترین مشخصه آن تحرک می‌باشد، می‌تواند سبب افزایش لقاح گردد. از آن‌جایی‌که کیفیت اسپرم‌ها و تخمک‌ها در طول دوره تکثیر به مرور کاهش می‌یابد و این مسأله سبب پایین آمدن ...  بیشتر
میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
2. میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 13-34

چکیده
  چکیده نفروکلسینوز در ماهی‌ها یک اختلال مزمن است که منجر به کاهش رشد و نهایتاً مرگ و میر شدی در ماهی‌ها می‌گردد. این اختلال با تغییرات دژنراتیو و تجمع نمک‌های کلسیم و منیزیم در میزراه و لوله‌های جمع‌آوری‌کننده ...  بیشتر
قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های Maytilaster lineatus و Dressina polymorpha در دوره کوتاه‌مدت
3. قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های Maytilaster lineatus و Dressina polymorpha در دوره کوتاه‌مدت
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 35-42

چکیده
  چکیده هدف: در این مطالعه میزان جذب مستقیم آلودگی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه‌ای‌های M. lineatus و D. polymorpha در دوره کوتاه‌مدت 96 ساعتی بررسی گردید.   مواد و روش‌ها: تعداد مورد نیاز دوکفه‌ای D.polymorpha با ...  بیشتر
پپتیدهای زیست‌فعال دریایی بر سلامت انسان
4. پپتیدهای زیست‌فعال دریایی بر سلامت انسان
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 43-56

چکیده
  چکیده یکی از منابع ارزشمند دارویی، موجودات زنده دریایی می‌باشند. در دهه‌های اخیر، ارزش تجاری این موجودات و کاربرد ترکیبات استخراج شده از آن‌ها در پژوهش‌های بیولوژیکی و توسعه دارویی، آن‌ها را به‌عنوان ...  بیشتر
اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
5. اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 57-71

چکیده
  چکیده اثر بسته‌بندی در شرایط خلاء بر شاخص‌های اکسیداسیون چربی بافت ماهی کفال، تعیین زمان ماندگاری آن به‌مدت 45 روز در شرایط یخچال 4 درجه سانتی‌گراد و انجماد 18- درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
تأثیر نگهدارندگی الیسین بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی سالاد تهیه ‌شده از ماهی کفال طلایی (Liza auratus)
6. تأثیر نگهدارندگی الیسین بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی سالاد تهیه ‌شده از ماهی کفال طلایی (Liza auratus)
دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 72-78

چکیده
  چکیده پایین بودن میزان مصرف آبزیان در ایران به دلایل مختلف از جمله تنوع کم محصولات و ناآشنایی مصرف‌کنندگان با طعم برخی ماهی‌ها و نیز مدت زمان کم ماندگاری آبزیان است. ماهی کفال طلایی (Liza auratus) به‌عنوان ...  بیشتر