اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso)
1. اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso)
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده در این تحقیق، اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن‌های گیاهی به‌جای روغن ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهیان پرورشی (49/0±01/27 گرم) به‌مدت 8 هفته مورد بررسی قرار ...  بیشتر
ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان
2. ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 14-26

چکیده
  چکیده[1] وجود اطلاعات بهای تمام شده ماهیان پرورشی برای استفاده مدیریت در امر تصمیم­گیری، ضروری و حیاتی می­باشد. تأمین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب ...  بیشتر
بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان در سال بهره‌برداری 1385-1384
3. بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان در سال بهره‌برداری 1385-1384
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 27-36

چکیده
  چکیده آمار صید ماهی 19 شرکت تعاونی پره صید ماهیان استخوانی مستقر در منطقه استان گلستان (میانکاله، خواجه‌نفس و گمیشان) با استفاده از پرسش‌نامه و تنظیم فرم‌های مخصوص مصاحبه با مدیران شرکت‌های تعاونی ...  بیشتر
مقایسه شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیری مولدین تاس‌ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedti) در ایران و روسیه
4. مقایسه شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیری مولدین تاس‌ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedti) در ایران و روسیه
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 36-44

چکیده
  چکیده درک مناسب از شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیری مولدین ماهیان خاویاری می‌تواند سبب بهبود روند کاری و افزایش بازده تکثیر مصنوعی گردد. این مطالعه با هدف تعیین شاخص‌های زیست‌سنجی و تکثیر مصنوعی مولدین ...  بیشتر
تأثیر پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linne, 1758)
5. تأثیر پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linne, 1758)
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 45-57

چکیده
  چکیده استفاده از پربیوتیک‌ها به‌عنوان مواد غذایی غیرقابل هضم که به‌طور مؤثری سلامتی میزبان را از طریق تحریک و یا محدود کردن رشد باکتری‌های موجود در روده تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، ایده جدیدی است که ...  بیشتر
تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
6. تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.)
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 58-66

چکیده
  چکیده استفاده از زئولیت در بهبود شرایط محیطی ماهی کپور (Common carp L.) در یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این طرح بچه‌ماهی کپور دریایی با میانگین وزن 13 گرم در چهار گروه تیمار با سه تکرار و در هر واحد ...  بیشتر
اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
7. اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 67-76

چکیده
  چکیده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی دریای خزر می‌باشد که هر ساله برای تولیدمثل از دریای خزر به رودخانه‌های مختلف از جمله رودخانه تجن مهاجرت می‌نماید. بر این اساس هر ساله از طریق ...  بیشتر
مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
8. مقایسه هیستوپاتولوژیکی تأثیرات غلظت‌ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدی ماهی‌کپور دریایی، Cyprinus carpio
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، صفحه 77-85

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی روند ترمیم زخم ایجاد شده به‌صورت خطی به‌طول 1 و‌ عمق 5/0 سانتی­متر در زیر باله پشتی ماهی‌کپور دریایی انجام شد. برای بهبود روند ترمیم زخم­های پوستی، ماهیان تحت شرایط ...  بیشتر