تجمع کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های ماهی شبه شوریده Johnius belangerii (C.) در سواحل شمالی خلیج فارس (بندر‌دیلم)
1. تجمع کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های ماهی شبه شوریده Johnius belangerii (C.) در سواحل شمالی خلیج فارس (بندر‌دیلم)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های عضله، آبشش و کبد ماهی شبه شوریده در آبهای سواحل بندر دیلم در استان بوشهر به‌مدت یک سال از شهرریورماه 1385 تا پایان مردادماه 1386 به‌‌صورت ...  بیشتر
اثر غلظت‌های مختلف سدیم آب محیط تفریخ تخم بر میزان دفع آمونیاک از جنین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در یک سازگان مدار بسته
2. اثر غلظت‌های مختلف سدیم آب محیط تفریخ تخم بر میزان دفع آمونیاک از جنین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در یک سازگان مدار بسته
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 9-14

چکیده
  چکیده در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بین غلظت سدیم آب و میزان دفع آمونیاک از جنین ماهی، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، اثرات چهار غلظت مختلف سدیم (2، 14، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) آب محیط تفریخ تخم، بر میزان ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
3. بررسی مقایسه‌ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و انجک (Schizocypris altidorsalis) در فصول و جنس‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 15-20

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور بررسی ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، خاکستر و آب) عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) و تغییرات آنها متناسب با جنس و فصل طی دورۀ یک‌ساله از پائیز 1386 تا تابستان ...  بیشتر
تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به‌جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
4. تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به‌جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 21-30

چکیده
  چکیده به‌منظور اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان پنج جیره غذایی با جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا به‌وسیله کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد قزل‌آلای ...  بیشتر
شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان)
5. شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 31-40

چکیده
  چکیده             رودخانه قزل اوزن یکی از مهمترین رودخانه‌های استان زنجان می‌باشد. این بررسی با هدف شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان رودخانه در طی سال‌های 87-1386 انجام و تعداد ...  بیشتر
بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
6. بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 41-50

چکیده
  چکیده در این آزمایش با توجه به وجود استعدادهای فراوان آبزی‌پروری با استفاده از منابع آب لب‌شور زیرزمینی خصوصاً در نواحی مرکزی ایران و رشد سریع‌تر گنادهای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب‌شور ...  بیشتر
مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
7. مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 51-64

چکیده
  چکیده ماهی سیم (Abramis brama orientalis) یکی از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر می‌باشد. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر کاربرد هورمون HCG در ترکیب با متوکلوپرامید بر روی ماهی سیم موجود نبود، عملیات اجرایی ...  بیشتر
اثرات روش‌های مختلف خشک کردن بر کیفیت و اجزای غذایی گاماروس (Pontogammarus maeoticus)
8. اثرات روش‌های مختلف خشک کردن بر کیفیت و اجزای غذایی گاماروس (Pontogammarus maeoticus)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 65-70

چکیده
  چکیده در این آزمایش گاماروس‌های جمع‌آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیه بندرانزلی توسط چهار تیمار حرارتی متفاوت شامل 3 تکرار که عبارت بودند از جریان هوای گرم، انرژی غیرمستقیم خورشید، انرژی مستقیم ...  بیشتر
ارزیابی کارآیی داروی هیدورکر در کاهش بار باکتریایی پوست وآب محیط پرورش بچه فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso huso)
9. ارزیابی کارآیی داروی هیدورکر در کاهش بار باکتریایی پوست وآب محیط پرورش بچه فیل‌ماهیان انگشت قد (Huso huso)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، صفحه 82-90

چکیده
  چکیده هیدروکر ترکیبی از پراکسید هیدروژن و پرکربنات سدیم جهت ضدعفونی ماهی می‌باشد. در این تحقیق از 450 عدد بچه فیل‌ماهی در 9 حوضچه با تراکم 50 عدد در گروه‌های شاهد، تیمار I و II استفاده شد. تیمار I با دز g/m330 ...  بیشتر