شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
1. شناسایی پلی فمیده ها درسواحل ایرانی دریای خزر(محدوده آبهای گیلان) و تاثیرشانه دار Mnemiopsis leidyi برآنها
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده          پلی فمیده های حوضه جنوبی دریای خزر درطی اجرای طرح های تحقیقاتی هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر درسال  1375 و هیدرولوژی وهیدروبیولوژی دریای خزر اعماق کمتراز 10 متر  ...  بیشتر
مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)
2. مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 15-24

چکیده
  چکیده تکوین بافتی معده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام ...  بیشتر
بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
3. بکارگیری با سیلوس های پرو بیوتیکی به منظورارتقاء فاکتورهای تغذیه ای لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 25-32

چکیده
    در این تحقیق اثرات باکتری‌های پروبیوتیکی Bacillus licheniformis,B.laterosporus, B.polymyxa B.circulans   و  B. subtilisروی فاکتورهای تغذیه‌ای تاس ماهی ایرانی با بکارگیری مخلوط 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی از طریق غنی‌سازی ...  بیشتر
تولید و نگهداری کود مایع (سیلاژ) از کیلکاماهیان دریای خزر
4. تولید و نگهداری کود مایع (سیلاژ) از کیلکاماهیان دریای خزر
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 33-38

چکیده
  چکیده سه گونه از ماهیان کلیکا از خانواده کلوپئیده1 در دریای خزر حضور دارند که از آبزیان صنعتی این دریا محسوب می‌گردند. ارزشمندی این گروه، علاوه بر ترکیب بیوشیمیایی مناسب مصرف،‌ به دلیل امکان تولید فرآورده‌های ...  بیشتر
بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (آب‌های استان گلستان)
5. بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (آب‌های استان گلستان)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 39-48

چکیده
  چکیده تعداد 131 نمونه ماهی کپور معمولی وحشی (Cyprinus carpio) طی پاییز 1384 لغایت تابستان 1385 از سواحل جنوب شرقی دریای خزر جمع‌آوری و جهت مطالعه صفات ریخت سنجی و شمارشی مورد مطالعه قرار گرفتند. 25 صفت مورفومتریک اندازه‌گیری ...  بیشتر
بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
6. بررسی اثرات شوری های مختلف بر میزان تراکم سلولی جلبک Nannochloropsis oculata
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 49-54

چکیده
  چکیده در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال 1382 در کارگاه تکثیروپرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. برای کلیه تیمارها از محیط ...  بیشتر
بررسی سن، رشد و تولید مثل گونه خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در رودخانه زرین گل (البرز شرقی)
7. بررسی سن، رشد و تولید مثل گونه خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در رودخانه زرین گل (البرز شرقی)
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 55-62

چکیده
  سن و رشد و تولید مثل ماهی خیاطه (Alburnoides  bipunctatus) در رودخانه زرین گل از مهر 83 تا شهریور 84 به‌صورت ماهانه بررسی گردید. بزرگترین نمونه صید شده یک ماده با طول کل 110 میلی‌متر با سن +4 بود و بزرگترین نر مشاهده ...  بیشتر
فساد شیمیایی چربی در ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthy nobilis) به هنگام نگهداری در یخ
8. فساد شیمیایی چربی در ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthy nobilis) به هنگام نگهداری در یخ
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1386، صفحه 63-66

چکیده
  چکیده در این تحقیق خصوصیات مربوط به فساد شیمیایی چربی شامل چربی کل، پراکسید و تیو باربیتوریک اسید (TBA) در روزهای ١، ۴، ٧، ١٠،١٣ و٢۰ نگهداری ماهی کپور سرگنده در یخ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد ...  بیشتر