تعیین مناسب‌ترین محلول تثبیت‌کننده حاوی فرمالین برای تخم‌های ماهی کپور معمولی و ماهی سفید
1. تعیین مناسب‌ترین محلول تثبیت‌کننده حاوی فرمالین برای تخم‌های ماهی کپور معمولی و ماهی سفید
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 51-56

چکیده
  چکیده جهت تعیین مناسب‌ترین محلول تثبیت‌کننده برای تخمک‌های ماهی سفید (frisii kutumRutilus)، کپور دریایی و کپور پرورشی (Cyprinus carpio) از 12 محلول تثبیت‌کننده شامل محلول‌های گیلسون، بوئن، فرمالین بافر 5/0 تا 10 درصد، ...  بیشتر
تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
2. تغییرات گلبول‌های سفید خون سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) آلوده به انگل Clinostomum complanatum در رودخانه شیرود
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 57-63

چکیده
  چکیده Clinostomum complanatum انگل مشترک بین انسان و ماهی (Zoonose) است که به صورت موضعی در بافت‌های مختلف بدن طیف وسیعی از ماهیان استخوانی آب شیرین از جمله سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) به‌عنوان میزبان استقرار می‌یابد. ...  بیشتر
مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان
3. مطالعه ترکیب و فراوانی کفزیان و ماهیان آبراهه منتهی به تالاب گمیشان
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 27-68

چکیده
  چکیده     این مطالعه طی سالهای 1380-1379 جهت تعیین ترکیب و فراوانی در جوامع ماکروبنتوزی ، شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در فصول مختلف درآبراهه ای در تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر صورت گرفت. ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
4. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 39-44

چکیده
  چکیده به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیریت پرورش بچه ماهیان کلمه در استخر خاکی در منطقه سیجوال بندرترکمن، تعداد 8 استخر به‌طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی2900 نمونه بچه ماهی کلمه نشان داد که بیش ...  بیشتر
کارآیی آنتی اکسیدان بوتیل هیدورکسی تولوئن BHT)) بر ثبات چربی جیره فیل ماهی به هنگام نگهداری در شرایط سرما
5. کارآیی آنتی اکسیدان بوتیل هیدورکسی تولوئن BHT)) بر ثبات چربی جیره فیل ماهی به هنگام نگهداری در شرایط سرما
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 45-50

چکیده
  چکیده کارآیی آنتی اکسیدان BHT بر ثبات  چربی جیره فیل ماهی به هنگام  نگهداری در شرایط  سرما به مدت 3 ماه مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق پس از تهیه مواد اولیه و ساخت جیره ترکیبی پلت آنتی‌اکسیدان ...  بیشتر
تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
6. تأثیر سم متاسیستوکس بر مرگ و میر و فاکتورهای خونی گونه فیل ماهی (Huso huso)
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 17-26

چکیده
  چکیده سمیت حاد و اثرات سم متاسیستوکس بر برخی فاکتورهای خونی بچه ماهیان فیل ماهی براساس دستورالعمل [1]O.E.C.D، به‌صورت استاتیک (ساکن)، در شرایط کیفی ثابت آب و دمای 2±20 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار ...  بیشتر
تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
7. تأثیر به کارگیری GnRHبر روند رسیدگی جنسی ماهیان مولد ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 9-16

چکیده
  چکیده ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از گونه‌های مهم تجاری تاسماهیان دریای خزر محسوب می‌‌شود. به منظور تعیین مقادیر شاخص‌های هورمون استرس در زمان تکثیر در مولدین ازون‌برون پرورشی و ارتباط آن با موفقیت ...  بیشتر
بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi  (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
8. بررسی پویایی جمعیتی گاوماهی شنی (pallasi (Neogobius fluviatilisدر سواحل جنوب غربی دریای‌خزر (آب‌های استان گیلان) با استفاده از خصوصیات مرفومتریک
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده گاوماهی شنی با نام علمی Neogobius fluviatilis pallasi  از خانواده گاوماهیان (Gobiidae) بوده که به‌علت عدم بهره‌برداری و جمعیت زیاد در دریای خزر نقش مهمی در چرخه غذایی آن ایفا می‌کند. تحقیق حاضر روی جمعیت زیر ...  بیشتر