تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus)
1. تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده فرمالین یکی از مواد ضدعفونی‌کننده است که به‌طور گسترده برای کنترل بیماری‌های قارچی تخم ماهیان به‌کار می‌رود. تا به حال غلظت کشنده این ماده برای بچه‌ماهیان انگشت‌قد خاویاری تعیین نشده است. ...  بیشتر
بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera
2. بررسی اثر تراکم‌های مختلف میکرو‌آلگ‌های تغلیظ‌شده Chaetoceros muelleri و Isochrysis galbanaبر روی میزان رشد و بقای صدفچه مرواریدساز لب‌سیاه Pinctada margaritifera
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 8-16

چکیده
  چکیده کارایی رژیم‌های غذایی مختلف ریزجلبکی تغلیظ‌شده Isochrysis galbana یا Chaetoceros muelleri (تنها یا مخلوط با درصدهای مختلف) برای تغذیه صدفچه مروارید‌ساز لب‌سیاه (Pinctada margaritifera) با محیط کشت 2f/ به‌مدت 30 روز در شرایط ...  بیشتر
بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
3. بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده این پژوهش از مردادماه سال 1389 تا تیرماه 1390 در رودخانه‌های تجن ساری (استان مازندران) به‌منظور بررسی خصوصیات تولیدمثلی سس ماهی کورا (Barbus lacerta)انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده ...  بیشتر
بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus)
4. بررسی اثر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Barbus grypus)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 28-37

چکیده
  چکیده در این پژوهش، اثر عصاره گیاه صبرزرد بر برخی شاخص‌های خونی ماهی شیربت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، سه غلظت 1/0، 2/0 و 5/0 درصد عصاره گیاه آلوئه‌ورا (در سه تکرار) با خوراک مخلوط شده و ماهی‌ها به‌مدت ...  بیشتر
بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
5. بررسی جوامع فیتوپلانکتونی با تاکید بر گونه‌های غالب در لایه‌های سطحی اعماق مختلف حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 38-48

چکیده
  چکیده این مطالعه با هدف بررسی جوامع فیتوپلانکنونی با تأکید بر گونه‌های غالب فیتوپلانکتونی در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران) در دو فصل تابستان و زمستان در 1389 صورت گرفت. نمونه‌برداری در 4 نیم خط ...  بیشتر
بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان
6. بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 49-55

چکیده
  چکیده نمونه‌برداری از اندام‌های پوست و آبشش 420 قطعه ماهی زینتی از 7 گونه شامل ماهی گوپی دم‌قرمز (Poecilia latipinna)، گوپی معمولی (Poecilia reticulata)، پلاتی (Xiphophorus maculatus)، ماهی دم‌شمشیری (Xiphophorus hellerii)، تایگر بارب (Barbus ...  بیشتر
بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
7. بررسی وضعیت انعطاف‌پذیری ریختی جمعیت‌های مختلف ماهی شاه‌کولی جنوبی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 56-66

چکیده
  چکیده این مطالعه به‌منظور بررسی انعطاف‌پذیری ریختی در پنج جمعیت‌ شاه‌کولی جنوبی (Alburnus mossulensis)، با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی انجام شد. برای این منظور تعداد 200 نمونه از پنج رودخانه حوضه دجله شامل ...  بیشتر
بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد
8. بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی سموم ارگانوکلره در رودخانه‌های تجن و سرخرود در دوره رهاسازی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) انگشت‌قد
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 67-77

چکیده
  چکیده این بررسی در زمان رهاسازی بچه‌ماهیان سفید در دو رودخانه تجن و سرخرود منتهی به دریای خزر برای حفظ ذخایر و بررسی کیفی آب با هدف بازماندگی مناسب و حفظ سلامت بچه‌ماهیان رهاسازی شده انجام گرفت. فاکتورهای ...  بیشتر