برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی
1. برخی پارامترهای هماتولوژیکال ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis L. 1785) در تالاب انزلی
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 1-11

چکیده
  چکیده به‌منظور تعیین پارامترهای خون‏شناسی ماهی سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis) در فصل صید 1388، 125 قطعه ماهی سوف حاجی‌طرخان از تالاب انزلی توسط تور پره به‌صورت تصادفی صید و به‌صورت زنده به آزمایشگاه پژوهشکده ...  بیشتر
آکوآمین- تی ضدعفونی‌کننده مناسب در کنترل قارچ‌زدگی، افزایش چشم‌زدگی و تخم‌گشایی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
2. آکوآمین- تی ضدعفونی‌کننده مناسب در کنترل قارچ‌زدگی، افزایش چشم‌زدگی و تخم‌گشایی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 12-18

چکیده
  چکیده این مطالعه برای ارزیابی اثرات آکوآمین- تی بر روی کنترل آلودگی‌های قارچی، درصد چشم‌زدگی، تخم‌گشایی و بازماندگی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) به‌مدت 29 روز انجام شد. هر تیمار شامل 3 تکرار ...  بیشتر
تأثیر تجویز خوراکی عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio
3. تأثیر تجویز خوراکی عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 19-29

چکیده
  چکیده در این پژوهش اثر عصاره الکلی بره موم زنبورعسل بر برخی پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio مورد برسی قرار گرفت. برای این منظور، 300 فینگرلینگ ماهی کپور (با وزن اولیه 10±50 گرم) به 4 گروه تقسیم ...  بیشتر
تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi)
4. تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi)
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 30-40

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) به‌مدت 45 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً ...  بیشتر
ارزیابی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری
5. ارزیابی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 41-49

چکیده
  چکیده هدف از این مطالعه بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن در محدوده کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ساری بود. نمونه‌برداری از ماکروبنتوزها به‌صورت ماهانه از مرداد 1390 تا تیر 1391 ...  بیشتر
بررسی توزیع و زیتوده جمعیت گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در فصول تابستان و پاییز به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان)
6. بررسی توزیع و زیتوده جمعیت گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در فصول تابستان و پاییز به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان)
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 50-58

چکیده
  چکیده در این بررسی، زی‌توده و فراوانی طولی ذخایر گربه‌ماهی بزرگ (Arius thalassinus) در پاییز و تابستان در آب‌های دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان به روش مساحت جاروب شده بررسی گردید. محدوده اجرای پروژه ...  بیشتر
فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی شده با اسانس دارچین بر روی فیله‌های فیل‌ماهی در شرایط نگهداری در یخچال
7. فعالیت ضدمیکروبی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر غنی شده با اسانس دارچین بر روی فیله‌های فیل‌ماهی در شرایط نگهداری در یخچال
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 59-69

چکیده
  چکیده فیلم پروتئینی زیست تخریب‌پذیر از طریق همراهی اسانس دارچین در غلظت‌های 4/0، 8/0 و 5/1 درصد حجمی/ حجمی با کنسانتره پروتئین آب پنیر ساخته شد. سپس فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر 6 باکتری و یک قارچ شامل Lactobacillus ...  بیشتر
تعیین ترکیبات عناصر معدنی و اسیدهای آمینه فیله ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) در دریای عمان
8. تعیین ترکیبات عناصر معدنی و اسیدهای آمینه فیله ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) در دریای عمان
دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 70-80

چکیده
  چکیده ماهی شوریده دهان سیاه (Atrobucca nibe) به‌عنوان یک ذخیره جدید و ارزشمند در آب‌های مزوپلاژیک دریای عمان تلقی می‌گردد. در این پژوهش، ترکیبات عناصر معدنی کمیاب (شامل آهن، مس، روی و منگنز) و فراوان (شامل ...  بیشتر