ارزیابی هیدروشیمیایی و کیفی آب آب‌بندهای منتخب استان مازندران به‌منظور امکان‌سنجی توسعه آبزی‌پروری2
1. ارزیابی هیدروشیمیایی و کیفی آب آب‌بندهای منتخب استان مازندران به‌منظور امکان‌سنجی توسعه آبزی‌پروری2
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده تعداد زیادی مزرعه ماهی، آب‌بندان و استخر طبیعی بزرگ در نواحی شمالی ایران به‌خصوص در مازندران وجود دارد. جایی‌که یکی از مهم‌ترین استان‌ها برای پرورش ماهیان گرمابی مثل کپورماهیان (Cyprinidae) می‌باشند. ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus B.) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی
2. بررسی ویژگی‌های مرفولوژیک و مریستیک مولدین ماده تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus B.) برای تشخیص کارایی تکثیر مصنوعی
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 14-25

چکیده
  چکیده وضعیت فعلی ماهیان خاویاری سبب شده تا کوشش همه‌جانبه‌ای در راستای حفظ ذخایر و جلوگیری از انقراض نسل این ماهیان صورت پذیرد. در این پژوهش 46 مولد ماده تاس‌ماهی ایرانی در 6 سری زمانی جداگانه در کارگاه ...  بیشتر
بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
3. بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 26-32

چکیده
  چکیده در این بررسی 4 استخر خاکی (2 هکتاری) پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دوره پرورش 35-24 روز بود. در هر استخر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ستون آب و همچنین بیوماس زئوپلانکتون‌ها ...  بیشتر
خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Risso 1810 aurata Liza در حوضه جنوبی دریای خزر
4. خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Risso 1810 aurata Liza در حوضه جنوبی دریای خزر
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 33-45

چکیده
  چکیده ماهی کفال بومی دریای خزر نبوده و در سال 1930 از دریای سیاه به آن‌جا منتقل شده است. این احتمال وجود دارد با گذشت حدود 80 سال از روند سازگار شدن این ماهی با شرایط دریای خزر، برخی از خصوصیات ریختی این ماهی ...  بیشتر
مقایسه اثر افزودن مکمل پروبیوتیک پروتکسین و پری‌بیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) بر شاخص‌های رشد و بازماندگی
5. مقایسه اثر افزودن مکمل پروبیوتیک پروتکسین و پری‌بیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) بر شاخص‌های رشد و بازماندگی
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 46-52

چکیده
  چکیده یک آزمایش تغذیه‌ای به‌مدت 8 هفته برای تعیین اثر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک و حدود سطح مطلوب آن در جیره غذایی شاه‌میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) انجام شد. این آزمایش با 2 تیمار حاوی یک نوع پروبیوتیک تجاری ...  بیشتر
بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی‌های انگلی ماهی سیم (Abramis brama orientalis, Berg 1905) در سواحل بندرانزلی در فصل‌های صید 88-1387
6. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی‌های انگلی ماهی سیم (Abramis brama orientalis, Berg 1905) در سواحل بندرانزلی در فصل‌های صید 88-1387
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 57-69

چکیده
  چکیده ماهی سیم دریای خزر (Abramis brama orientalis) یکی از ماهیان باارزش اقتصادی است که سواحل ایرانی دریای خزر به‌ویژه سواحل استان گیلان، تالاب انزلی و دریاچه سد ارس از جمله زیستگاه‌های اصلی این گونه در کشور ایران ...  بیشتر
بررسی مدل سه‌بعدی جریان آب در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر تحت ‌تأثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3
7. بررسی مدل سه‌بعدی جریان آب در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر تحت ‌تأثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 70-82

چکیده
  چکیده در این مطالعه مدل‌سازی سه‌بعدی الگوی جریان در حوضه جنوب‌شرق دریای خزر با استفاده از نرم‌افزار مایک 3 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور اعمال شرایط مرزی در مرزهای باز غربی و شمالی حوضه به‌دست ...  بیشتر
تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
8. تأثیر رنگ تانک پرورش روی فاکتورهای رشد و بازماندگی بچه‌ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 83-91

چکیده
  چکیده رنگ تانک پرورش از عوامل مهمی می‌باشد که می‌تواند ماهی را به غذا جذب نموده تا با استفاده از آن باعث رشد و بازماندگی بیش‌تر ماهیان شود. به این منظور این آزمایش به‌مدت 8 هفته و در مرکز تکثیر و پرورش ...  بیشتر
بررسی ساختار ژنتیکی ماهی ازون‌برون (Acipener stellatus pallas, 1771) در رودخانه‌های اورال، سفیدرود و گرگان‌رود به روش مولکولی میکروستلایت
9. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی ازون‌برون (Acipener stellatus pallas, 1771) در رودخانه‌های اورال، سفیدرود و گرگان‌رود به روش مولکولی میکروستلایت
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 92-102

چکیده
  چکیده بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی اوزون‌برون در شمال دریای خزر (رودخانه اورال) و جنوب دریای خزر (دهانه سفیدرود و گرگان‌رود) انجام شد. در کل 138 نمونه ماهی بالغ از این سه منطقه، جمع‌آوری شد. در مجموع از ...  بیشتر
مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
10. مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 103-111

چکیده
  چکیده پرتاران، گروهی از ماکروبنتوزها هستند که به‌دلیل بالا بودن غنای گونه‌ای و تنوع بسیار زیاد در محیط‌های آبی و همچنین حضورشان در انواع بسترها و زیستگاه‌های دریایی و نقش آن‌ها در زنجیره غذایی آب‌ها، ...  بیشتر