مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
1. مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین و خاکستر)، مقدار رطوبت و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه در سه گونه ماهی (ماهی کپور معمولی، سفید و قزل‌آلای رنگین‌کمان) بوده ...  بیشتر
اثرات استفاده از پروبیوتیک‌های یستچر و بلوگاتکس در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
2. اثرات استفاده از پروبیوتیک‌های یستچر و بلوگاتکس در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 10-20

چکیده
  چکیده در این آزمایش اثر سطوح مختلف از پروبیوتیک‌های یستچر(شامل 1/0، 2/0 و 3/0 کیلوگرم در تن)، بلوگاتکس I (شامل CFU/gfood9ج10×2، 9ج10×5 و 109×9)، بلوگاتکس II (شامل CFU/gfood9 10×2، 9 10×5 و 109×9)و مخلوطی از مقدار ...  بیشتر
شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی در دریاچه سد لار استان تهران
3. شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی در دریاچه سد لار استان تهران
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 21-31

چکیده
  چکیده[1] به‌منظور مدیریت بهینه در دریاچه سد لار که در 7 کیلومتری شمال روستای پلور بر روی رودخانه لار (جاده هراز- تهران) احداث شده، پارامترهای لیمنولوژیک و بیولوژیک از جمله شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون‌ها ...  بیشتر
تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
4. تأثیر محصول پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baeri)
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 32-42

چکیده
  چکیده این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر محصول تجاری پروبیوتیکی پروتکسین بر برخی معیارهای رشد و ترکیبات بدن تاس‌ماهی سیبری به‌مدت 8 هفته انجام شد. این آزمایش در قالب یک تیمار شاهد و 3 تیمار آزمایشی هر ...  بیشتر
ارزیابی کیفیت 6 چشمه شمال شهرستان دامغان براساس تنوع درشت بی‌مهرگان کف‌زی
5. ارزیابی کیفیت 6 چشمه شمال شهرستان دامغان براساس تنوع درشت بی‌مهرگان کف‌زی
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 43-55

چکیده
  چکیده شهرستان دامغان یکی از شهرستان‌های تابعه استان سمنان می‌باشد. این شهرستان در فاصله 120 کیلومتری شرق سمنان و 70 کیلومتری غرب شاهرود واقع شده است. امروزه، در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور درشت ...  بیشتر
تأثیر دما بر سرعت رشد و بازماندگی در بچه‌کپورماهیان (کاتلا ((Catla catla، روهو (Labeo rohita) و مریگال (Cirrhinus reba)) نورس هندی در شرایط استخرهای پرورشی در استان خوزستان
6. تأثیر دما بر سرعت رشد و بازماندگی در بچه‌کپورماهیان (کاتلا ((Catla catla، روهو (Labeo rohita) و مریگال (Cirrhinus reba)) نورس هندی در شرایط استخرهای پرورشی در استان خوزستان
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 56-66

چکیده
  چکیده دما یک پارامتر تأثیرگذار بر رشد ماهی در شرایط طبیعی می‌باشد. به‌منظور بررسی دمای آب بر میزان رشد و درصد بازماندگی بچه‌کپورماهیان نورس هندی تعداد 10500 قطعه بچه‌ماهی نورس به 3 استخر 700 مترمربعی پژوهشکده ...  بیشتر
پراکنش و شناسایی مراحل اولیه زندگی خانواده گیش‌ماهیان (Carangidae) در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس
7. پراکنش و شناسایی مراحل اولیه زندگی خانواده گیش‌ماهیان (Carangidae) در آب‌های ایرانی خلیج‌فارس
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 67-77

چکیده
  چکیده گیش‌ماهیان از گروه‌های اصلی ماهیان سطح­زی به‌عنوان ترکیب اصلی آب‌های جنوب کشور محسوب می‌شوند و دارای ارزش اقتصادی شیلاتی می‌باشند. از این‌رو شناخت زمان و مکان تخم‌ریزی آن‌ها در آب‌های ...  بیشتر
بهینه‌سازی زمان شوک گرمایی پس از لقاح برای القا تریپلوئیدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis)
8. بهینه‌سازی زمان شوک گرمایی پس از لقاح برای القا تریپلوئیدی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis)
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 78-84

چکیده
  چکیده قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myksis) ماهی تجاری محسوب می‌شود که محصولات فراوانی برای مصرف انسان دارد. گسترش فعالیت‌های جنسی ماهی منجر به کاهش رشد غیرجنسی می‌گردد. بنابراین تولید ماهیان عقیم برای ...  بیشتر
اثرات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تجن بر فراوانی و ترکیب گونه‌ای ماهیان
9. اثرات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه تجن بر فراوانی و ترکیب گونه‌ای ماهیان
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 85-93

چکیده
  چکیده این تحقیق در سال 83-1382 به‌صورت ماهانه به‌مدت یک‌سال انجام شد. در این مطالعه اثرات برداشت شن و ماسه بر ماهیان رودخانه تجن بررسی شده است. برای انجام این پژوهش 3 ایستگاه طی یک‌سال نمونه‌برداری شده ...  بیشتر
اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
10. اثر افزودن گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) به جیره غذایی بر فاکتورهای رشد و بقای بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 94-104

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثر استفاده از گیاه چنگال آبی (Ceratophyllum demersum) بر میزان رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان، 4 تیمار غذایی با مقادیر 0، 2، 4 و 6 درصد از گیاه چنگال آبی تهیه گردید و آزمایش با 3 تکرار ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) بررسی یک‌ساله تجمع زیستی فلز سنگین کادمیوم در رسوبات و ماکروبنتوزهای رودخانه قره‌سو
11. (گزارش کوتاه علمی) بررسی یک‌ساله تجمع زیستی فلز سنگین کادمیوم در رسوبات و ماکروبنتوزهای رودخانه قره‌سو
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، صفحه 105-112

چکیده
  با توجه به اهمیت اکولوژیکی (مراکز تکثیر انواع ماهیان استخوانی به‌خصوص ماهی کلمه و نیز مکان نوزادگاهی برای لارو بسیاری از ماهیان) و زیست‌محیطی رودخانه قره‌سو (منتهی به خلیج گرگان)، میزان تجمع فلز سنگین ...  بیشتر