ارزیابی خواص شیمیایی، باکتریایی، حسی و ارزش غذایی ماهی کیلکای پوشش شده با پروتئین آب پنیر در زمان‌های شروع، 2 و 4 ساعت
1. ارزیابی خواص شیمیایی، باکتریایی، حسی و ارزش غذایی ماهی کیلکای پوشش شده با پروتئین آب پنیر در زمان‌های شروع، 2 و 4 ساعت
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 1-17

چکیده
  چکیده این پژوهش به­منظور حفظ کیفیت ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از فیلم خوراکی برای بسته‌بندی ماهی کیلکای سر زده شکم خالی و ارزیابی کیفی آن از نظر ارزش غذایی، ...  بیشتر
بیوتکنیک صید سرک در مزارع پرورش میگوی سفید هندی و مقایسه برخی شاخص‌های تولیدی آن با مزارع یک دوره و دو دوره در سال
2. بیوتکنیک صید سرک در مزارع پرورش میگوی سفید هندی و مقایسه برخی شاخص‌های تولیدی آن با مزارع یک دوره و دو دوره در سال
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 18-26

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مطالعه بیوتکنیک روش صید سرک و کارآیی آن در افزایش تولید سالیانه پرورش میگوی سفید هندی (Fenerropenaeus indicus) در مرکز پرورش میگوی گواتر چابهار بود. به این منظور در 3 مزرعه (مشتمل بر 42 استخر) روش ...  بیشتر
ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
3. ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر بچه‌ماهیان مولی با مصرف خوراکی هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 27-33

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت‌های تک‌جنسی نر در بچه‌ماهیان مولی در پاییز و زمستان 1388 با مصرف خوراکی 3 دوز مختلف از هورمون 17- آلفا متیل تستوسترون در 4 تیمار1 و 3 تکرار به‌مدت 60 روز انجام شد. پس از پایان ...  بیشتر
اثر اندازه مولدین ماهی شیربت (Heckel, 1843 Barbus grypus) روی شاخص‌های تولیدمثلی هم‌آوری کاری، لقاح، تفریخ و بازماندگی لارو
4. اثر اندازه مولدین ماهی شیربت (Heckel, 1843 Barbus grypus) روی شاخص‌های تولیدمثلی هم‌آوری کاری، لقاح، تفریخ و بازماندگی لارو
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 34-44

چکیده
  چکیده این مطالعه برای تعیین اثر اندازه مولدین ماهی شیربت (Barbus grypus) روی هم‌آوری کاری، لقاح، تفریخ و بازماندگی لارو صورت گرفته است. برای این منظور 3 گروه وزنی مولدین ماده (3 تیمار) برای تکثیر انتخاب شد. تیمار ...  بیشتر
پرورش ماهی قزل‌آلا و افزایش تراکم آن در محیط پرورش با استفاده از پساب خروجی در شرایط آزمایشگاهی
5. پرورش ماهی قزل‌آلا و افزایش تراکم آن در محیط پرورش با استفاده از پساب خروجی در شرایط آزمایشگاهی
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 45-53

چکیده
  چکیده طی پژوهشی 35 روزه اثر افزایش سرعت آب بر پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله کاربرد مجدد آب خروجی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار بررسی گردید. در این تحقیق تغییرات وزن، طول، نرخ رشد ...  بیشتر
مقایسه غلظت فلزات سنگین (Mn، Zn، Fe و Cu) در اندام‌های مختلف ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه کرخه استان خوزستان
6. مقایسه غلظت فلزات سنگین (Mn، Zn، Fe و Cu) در اندام‌های مختلف ماهی بیاح (Liza abu) در رودخانه کرخه استان خوزستان
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 54-64

چکیده
  چکیده این پژوهش در زمستان 1388 به‌منظور تعیین و مقایسه غلظت فلزات سنگین منگنز، روی، آهن و مس در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاح صید شده از رودخانه کرخه در استان خوزستان انجام شد. بافت عضله، کبد و آبشش ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) اثر شدت جریان آب در روند انکوباسیون تخم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodine 1897)
7. (گزارش کوتاه علمی) اثر شدت جریان آب در روند انکوباسیون تخم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodine 1897)
دوره 5، شماره 3 ، آذر 1390، صفحه 65-79

چکیده
  چکیده در طی سالیان گذشته به‌منظور حفظ تنوع گونه‌ای ماهیان خاویاری و ذخایر آن‌ها به تکثیر مصنوعی روی آورده شده است. یکی از موارد مهم در تکثیر، شرایط محیطی مثل دما، اکسیژن، شدت جریان و... است. در این مطالعه ...  بیشتر